Đập tan những luận điệu phản động núp dưới chiêu bài “dân chủ, đa nguyên”

Cứ mỗi dịp chuẩn bị Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp hay mỗi khi đất nước gặp thiên tai, bão lũ… thì trên mạng xã hội lại xuất hiện rất nhiều thông tin xấu độc, bóp méo sự thật, bôi nhọ, núp dưới chiêu bài “dân chủ, đa nguyên” để chống và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước. Đây là giọng điệu, là những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch bên ngoài, của những phần tử cơ hội chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nước tung ra nhằm gây hoang mang trong các tầng lớp nhân dân…

1. Luận điệu phản động núp dưới chiêu bài dân chủ

Ai cũng biết dã tâm chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang xây dựng qua khá nhiều bài viết, bài nói của những người mượn danh dân chủ, giả danh dân chủ, song những lập luận và quy kết của Phạm Trần, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Dân, Nguyễn Lân Thắng, Trương Châu Hữu Danh, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Quang A…đăng trên blog cá nhân, mạng xã hội càng cho thấy thủ đoạn và dã tâm của những người này là không có điểm dừng.

Thường xuyên núp bóng đòi nhân quyền, đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền tự do, dân chủ của mỗi người dân, những người này không chỉ tuyên truyền chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đòi xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp; chống chế độ xã hội chủ nghĩa mà còn kích động nhân dân đấu tranh lật đổ chế độ, xóa bỏ Đảng với giọng điệu cần phải “đấu tranh để chuyển đổi từ chế độ độc đảng cộng sản lạc hậu, phản động sang xây dựng chế độ dân chủ đa đảng mang tính ưu việt ở Việt Nam”; “đã đến lúc dân tộc này phải vùng lên đánh đổ”…

Nhóm người mượn danh dân chủ đang phiêu dạt ở nước ngoài cùng những người đã suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở trong nước thường nhân danh dân chủ, đòi thực thi dân chủ để tán dương đa nguyên, đa đảng, phủ nhận và đòi xóa bỏ vai trò độc quyền lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không phải lần đầu những người này chống Đảng, bôi nhọ đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng; kích động đòi đa đảng và chống chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng mà cứ là “đến hẹn lại lên” họ lại “lướt phím” đăng đàn. Họ cố tình không hiểu một sự thật là ở Việt Nam, việc không chấp nhận đa nguyên, đa đảng đã được lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định.

Thực tế là, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930; vị thế và vai trò độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng trong tiến trình cách mạng hơn 90 năm qua (1930 đến nay) đã được những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa chứng minh. Những thành tựu đó cũng đồng thời cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn thể hiện rõ khả năng lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để xứng đáng với vai trò tiền phong, Đảng luôn tự chỉnh đốn và đổi mới. Trong Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên từ Trung ương xuống địa phương đều phải thường xuyên rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, phát huy vai trò nêu gương, phòng và chống các biểu hiện suy thoái như: cục bộ, lợi ích nhóm, bè cánh, địa phương chủ nghĩa…theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về  xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Đồng thời, Đảng cũng đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng và chống tham nhũng, thực hiện cơ chế giám sát quyền lực gắn với nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng… để mỗi người xứng đáng với trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Cho nên những điều các người bôi nhọ, xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng không phải là sự thật. Đó chỉ là giọng lưỡi kích động của kẻ đã phản bội đất nước mình, quê hương mình.

Thực chất, luận điệu cho rằng ở Việt Nam nếu không đa nguyên, đa đảng thì không thể phát huy được dân chủ, cũng không có dân chủ của nhóm những người này nêu trong các bài viết đăng trên blog cá nhân, trên mạng xã hội chỉ là sự suy diễn, áp đặt. Nước Mỹ vốn và luôn có đa đảng và Chính phủ Mỹ bị chi phối bởi hai đảng, đó là Đảng Dân chủ và Cộng hòa, song trên thực tế thì “ở nước Mỹ, mẫu hình dân chủ đa đảng đã và đang không thể phục vụ nhân dân” và “Buồn thay, nước Mỹ đã không thể trở thành tiêu chuẩn mẫu mực về luân thường đạo lý trên thế giới. Hệ thống đa nguyên, đa đảng đang thất bại ở nước Mỹ và đang thất bại cả trên thế giới”[1]– Trích lời Thomas A.Hutching – cựu chiến binh, công dân Mỹ.

Đơn cử một ví dụ để thấy rằng, sự phân tích, giọng điệu lập luận của họ chả có gì đáng để nói ngoài dụng tâm kích động nhân dân. Âm mưu, thủ đoạn, các chiêu trò của họ dù núp bóng tự do, dân chủ, nhân quyền… cuối cùng cũng bị lật tẩy. Việc tung hô, cổ súy cho việc đa đảng, đa nguyên; việc nói nói xấu nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hòng “cấy” vào trong đời sống xã hội Việt Nam mầm mống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng đã bị nhân dân cảnh giác và vạch trần. Bởi, ở Việt Nam quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân được quy định rõ trong Hiến pháp. Vị trí, vai trò của nhân dân; quyền con người, quyền công dân như tự do ngôn luận, bình đẳng… đều được hiến định.

2. Xuyên tạc và phủ nhận vai trò của Đảng và cả hệ thống chính trị đối với miền Trung khi gặp thiên tai là phản động

Có thể nói, hằng năm những trận bão biển và gió mùa Đông Bắc thường gây nên những trận mưa lớn ở miền Trung. Đặc biệt, những biến đổi thời tiết trên toàn thế giới những năm gần đây như dòng nước El Nino và La Nina cũng khiến những trận bão biển, mưa lớn xảy ra khốc liệt hơn. Khi thiên tai dồn dập ập đến, cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân các tỉnh miền Trung cùng phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Những chủ trương kịp thời của Đảng; chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ; các đợt quyên góp đầy tinh thần và trách nhiệm tại các cơ quan trong Đảng, Chính phủ, Quốc hội và cả hệ thống chính trị; những chuyến hàng cứu trợ bao gồm cả tiền, nhu yếu phẩm, thuốc men của các cơ quan, tổ chức và cả nhân – những tấm lòng yêu thương gửi theo từng chuyến xe hướng về người dân vùng lũ; sự lăn xả, không quản ngại hy sinh vất vả của những người lính “bộ đội cụ Hồ”… Là ai và tổ chức nào, dù dưới danh nghĩa nào thì mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm, mỗi hành động thực chất, hữu hiệu đó cũng đều thể hiện tình thương yêu và trách nhiệm với khúc ruột miền Trung của Tổ quốc; cũng làm rạng rỡ hơn bản chất “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt.

Các địa phương như Thừa thiên – Huế, Quảng Bình… tạm hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 để tập trung khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Các chuyến từ thiện của cá nhân, nhóm người hay tổ chức… đều có sự trợ giúp của chính quyền địa phương các tỉnh miền Trung để mỗi chuyến đi của những tổ chức và cá nhân đó được an toàn và hiệu quả. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã tiếp nhận số tiền quyên góp từ các địa phương để phân bổ, cân đối cho các địa phương bị thiệt hại, đảm bảo đúng yêu cầu… Rồi, vì nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đã có 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, trong đó có thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa XIV… tất cả, há không phải là vì miền Trung hay sao hả?

Trong khi Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân trong nước đang hằng ngày, hằng giờ dõi theo tin tức về bão, lũ, lụt ở miền Trung; nén chặt trước mỗi đau thương, mất mát của người dân miền Trung; nỗ lực sẻ chia cùng miền Trung bằng những quyết sách, việc làm thiết thực thì những người như Phạm Trần, Nguyễn Văn Đài, Đào Tăng Dực, Nguyễn Dân, Nguyễn Lân Thắng, Trương Châu Hữu Danh, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Quang A… lại cố tình xuyên tạc sự thật. Trong khi Đảng, Chính phủ, Quốc hội và mỗi người dân Việt Nam yêu nước, thương nòi, đang thể hiện tấm lòng mình với miền Trung thì những người nêu trên đang làm gì? Họ chỉ nói thương kiểu “chóp lưỡi đầu môi” với miền Trung, rồi viết, rồi lu loa nói xấu Đảng, nói xấu chế độ. Họ chả làm gì ngoài mấy lời sáo rỗng, nhạt hơn nước ốc và kêu gào đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi phải có dân chủ thật sự…

Đây là sự thật và sự thật này nói lên rằng, những người nêu trên chưa bao giờ làm, hơn nữa lại còn không nói đúng sự thật khi bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam nào là “độc đoán, tư duy kém cõi, đầu óc tham tàn”; là “cán bộ quyền uy mọi cấp không ngừng hút máu người chủ nhân dân để vinh sang sung sưóng… với tột đỉnh vinh sang, nhà cao cửa rộng, vật chất đủ đầy, thì “chủ” là đại đa số người dân trở nên khổ nghèo cơ cực”… trong khi họ đang hưởng thụ những đồng tiền từ những bài viết sai sự thật này của các thế lực thù địch chống Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ. Họ mới chính là những người đáng bị mọi người dân, nhất là những người dân miền Trung đau thương mà anh dũng lên án, phỉ nhổ.

Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ là một tổ chức “chỉ biết lo cho lợi quyền riêng đảng” mà là “luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân; Việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ; Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, và hoan nghênh nhân dân phê bình mình; Sẵn sàng học hỏi nhân dân; Tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm liêm chính, để nhân dân noi theo. Cán bộ Đảng và chính quyền ta đều sẵn lòng cầu tiến bộ, sẵn chí phụng sự nhân dân”[2]; luôn là Đảng cầm quyền, độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam; luôn được nhân dân tin tưởng và ủng hộ, nên dù ai có nức nở kêu gọi “đã đến lúc dân tộc này phải vùng lên đánh đổ” thì nhân dân Việt Nam cũng chẳng bao giờ tin, chẳng ai vì một vài cái miệng lưỡi – chỉ nói mà không làm đó lại phản bội Tổ quốc mình, nhân dân mình và Đảng Cộng sản Việt Nam như họ đã từng làm!.

TS. Văn Thị Thanh Mai

Nguồn: Fanpage Cờ Đỏ Tp. Hồ Chí Minh

http://hoicodo.com/700579/dap-tan-nhung-luan-dieu-phan-dong-nup-duoi-chieu-bai-dan-chu-da-nguyen/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét