random/hot-posts

Advertisement

Main Ad
Lỗi tại ai? Lỗi tại Việt Tân!
Những kẻ mà các tổ chức phản động vẫn thường hay “mượn bóng” để thực hiện mục đích chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam
Không có gì là “bất thường”, hay “đặc biệt”  như một số người suy diễn
Mọi việc phải thượng tôn Pháp luật!
Bạn có biết thông báo của Bộ công an về Tổ chức khủng bố Việt Tân?
Thủ đoạn “lươn lẹo” của Trần Văn
Lại một trò hề nữa sắp diễn ra
Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt
Phạm Thanh Nghiên – Một tín đồ Công giáo “phản Chúa”
Mạc Văn Trang - Đừng đem suy nghĩ của cá nhân mình  lên nền giáo dục phổ thông hiện nay
Miệng, lưỡi của kẻ khủng bố!
Việt Tân và những luận điệu xuyên tạc vô căn cứ
Việt Tân chẳng hiểu gì
Sự “loạn ngôn” của “Linh mục” Đặng Hữu Nam
"Kiến nghị nhất thể hóa" - một luận điệu xuyên tạc của bè lũ Việt Tân
Những trò lố bịnh của đám dân chủ cuội tại Canada