Người dân Bu ba hãy tỉnh táo, đừng rơi vào kịch bản cách mạng sắc màu của Mỹ

Trong ngày 11/7 tại đất nước Cu Ba anh em đã diễn ra một số cuộc biểu tình của người dân phản đối Chính phủ. Một số nơi biến thành bạo động với hành vi đập phá tài sản và tấn công cảnh sát của người dân.

Có thể nói đây là hành động rất đáng tiếc của người dân Cu Ba bởi với những gì đang diễn ra cho thấy nó đang đi theo hơi hướng của một cuộc cách mạng sắc màu mà người Mỹ mong muốn tiến hành từ lâu tại Cu Ba.

Cần thấy rằng cách mạng Cu Ba luôn là cái gai trong con mắt người Mỹ và Mỹ hàng chục năm nay luôn luôi dưỡng âm mưu lật đổ chế độ tại Cu Ba.

Họ cấm vận kinh tế với Cu Ba, họ nuôi dưỡng các phần tử đối lập tại Cu ba và lên kế hoạch cho các âm mưu phá hoại nhằm vào Cu Ba.

Thế nhưng với sự đoàn kết của người dân Cu Ba, với sự cảnh giác, tỉnh táo của người dân Cu Ba, dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền tại Cu Ba, các âm mưu đó lần lượt thất bại và Cu Ba vẫn đứng vững.

Chả lẽ thành quả cách mạng hàng chục năm của Cu Ba giờ đây dễ dàng vứt bỏ vậy sao.

Cần thấy sự cấm vận kinh tế của Mỹ cũng là nguyên nhân sâu xa và quan trọng nhất đẩy kinh tế Cu Ba vào thế khốn khó cũng như cuộc sống của người dân.

Và người Mỹ thông qua các nền tảng mạng xã hội đã kích thích cuộc biểu tình vừa qua.

Âm mưu “cách mạng sắc màu” của người Mỹ rất rõ ràng. Nếu bây giờ người dân Cu ba không cảnh giác và tỉnh táo thì chính anh em Cu Ba sẽ đánh mất đi thành quả cách mạng của mình, đẩy đất nước rơi vào bất ổn. Và như thế anh em sẽ tự hất đổ đi nồi cơm của mình.

Việt nam luôn ở bên Cu Ba.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

http://hoicodo.com/787254/nguoi-dan-bu-ba-hay-tinh-tao-dung-roi-vao-kich-ban-cach-mang-sac-mau-cua-my/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét