Chia buồn với "Cuba tân" và Việt tân!

Theo lời kêu gọi của bí thư thứ nhất Đảng, chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel hàng nghìn người dân đã xuống đường ủng hộ chính phủ. Theo Chủ tịch Miguel thì “Những người bảo vệ Cách mạng” đã dập tắt các nhóm biểu tình và lập lại trật tự trên cả nước. Những người ủng hộ Chính phủ xuống đường với khẩu hiệu Fidel muôn năm!

Người mắc áo xanh trong ảnh là Chủ tịch của Cuba trực tiếp có mặt tại hiện trường. Tổ chức khủng bố Việt Tân và những kẻ cơ hội chính trị, phản động trong nước ảo tưởng về tình hình tại Cuba.


Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

http://hoicodo.com/787211/chia-buon-voi-cuba-tan-va-viet-tan/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét