Chỗ nào đang thuê anh Trung làm việc cần kiểm tra lại hồ sơ, chứng chỉ của ảnh nhé...

Chỗ nào đang thuê anh Trung làm việc cần kiểm tra lại hồ sơ, chứng chỉ của ảnh nhé…

Nguồn: Facebook Bão Lửa

http://hoicodo.com/793199/cho-nao-dang-thue-anh-trung-lam-viec-can-kiem-tra-lai-ho-so-chung-chi-cua-anh-nhe/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét