Câu chuyện tại chốt kiểm soát dịch ở Quận 8, TPHCM trong những ngày giãn cách

Anh công an: Chú ăn cơm chưa?
Cụ: Chưaaaaaa chú ơiii!!

Anh công an: Ông ra đường sau 18h rồi, không ăn hết hộp cơm này mai tui phạt ông đó!!

Câu chuyện tại chốt kiểm soát dịch ở Quận 8, TPHCM trong những ngày giãn cách.

Ure: Báo Lao Động


Nguồn: Facebook Bão Lửa

http://hoicodo.com/793186/cau-chuyen-tai-chot-kiem-soat-dich-o-quan-8-tphcm-trong-nhung-ngay-gian-cach/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét