Viết lại cho rõ về Công văn 640 của Ban Tuyên giáo TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt dễ hiểu văn bản này kêu nghệ sỹ im mồm vào đừng gây hấn tiếp với và Hằng, vì chúng mày càng quậy càng lòi ra cái xấu, rồi dân coi bọn mày như đbrr…ví dụ như Hoài Linh, Phi Nhung…..chứ nghệ sỹ gì nữa.

Nhưng đồng thời cũng đề cập bà Hằng livestream gây tác động xấu đến an ninh xã hội, nên kiểu gì cũng sẽ có cuộc gặp riêng để điều tiết lại vì theo luật livestream là hành động dân sự, và chưa có quy định luật mới cụ thể nếu muốn phạt.

Nhìn chung ban tuyên giáo ra văn bản này là nước đi an toàn cho cả hai phe, nhưng trước mắt là có lợi cho phú bà một tí khi văn bản ngầm thừa nhận bên bị bốc phốt chả tốt đẹp gì mà cãi.

-TPA-

Nguồn: Facebook Bão Lửa

http://hoicodo.com/777055/viet-lai-cho-ro-ve-cong-van-640-cua-ban-tuyen-giao-tp-ho-chi-minh/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét