Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ - có phải tổ chức “thánh chiến” kiểu mới?

Jemera Rone của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Right Watch) đã ám chỉ Uỷ ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ USCIRF như một tổ chức thánh chiến kiểu mới trong bản báo cáo “Áp bức tôn giáo như một vấn đề chính sách của Hoa Kỳ” năm 1999. Quả thực, cơ quan này, với vai trò đại diện cho nước Mỹ thực thi quyền tự do tôn giáo tại các quốc gia khác, đã thường xuyên ép buộc các nước sở tại phải cho phép các tổ chức thuộc Kito giáo (chủ yếu là Công giáo và Tin Lành) có được nhiều ưu thế hơn tới mức chà đạp lên các vấn đề an ninh quốc gia và thể chế chính trị.

Đọc thêm: Wayback Machine (archive.org)

Chiêu trò được Uỷ ban này sử dụng đó là lợi dụng những giáo dân ít học, cực đoan, không có nghề nghiệp kiếm sống và các linh mục không thông tỏ Kinh Thánh mà chỉ tham quyền cố vị để rao giảng về đa đảng, tuyên truyền bôi xấu chính quyền sở tại, nhằn kích động lật đổ chính quyền. Tại Việt Nam, trong nhiều năm sau khi hội nhập WTO, các nhóm Công giáo và Tin Lành cực đoan liên tục gây rối, tập hợp đội ngũ bạo động hướng tới mục đích lật đổ chính quyền.

Nổi tiếng nhất phải kể đến sự việc nhóm bạo loạn ở Nhà thờ Thái Hà (Hà Nội) và Nhà thờ Kỳ Đồng (Thành phố Hồ Chí Minh). Hai địa điểm thuộc Dòng Chúa Cứu Thế này đã một thời là nơi tụ tập của nhiều thành phần chống đối bất hảo, lấy danh nghĩa nghe giảng lời Chúa để rao giảng về sứ mệnh lật đổ chính quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Triết học Marx – Lenin là một triết học vô thần, do đó hoàn toàn mâu thuẫn với tư tưởng chuyên chế độc thần của Kito giáo – vốn được xem như quốc giáo không chính thức của Mỹ khi chiếm đa phần dân số và các tổng thống đều là tín đồ.

Trong một nghiên cứu năm 2009, Viện Gắn kết Toàn cầu đã tuyên bố rằng chính sách tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ có vấn đề ở chỗ nó “tập trung nhiều hơn vào những lời tố cáo khoa trương về những kẻ bức hại và thả các tù nhân tôn giáo hơn là tạo điều kiện cho các thể chế chính trị và văn hóa cần thiết cho tự do tôn giáo, ” và do đó đã không hiệu quả.

Quả thật, trong suốt quá trình tuyên bố và báo cáo về tình trạng tôn giáo ở Việt Nam, Uỷ ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ chỉ tập trung vào những thành phần tín đồ không hề rao giảng ý Chúa và cũng không sống theo lời răn dạy của Chúa mà kích động bạo loạn và lật đổ, thường xuyên gây rối, vi phạm pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lên tiếng bênh vực và yêu cầu Việt Nam thả các tội phạm nguy hiểm này, Uỷ ban đã lạm quyền và có dấu hiệu can thiệp vào chính trị Việt Nam. Phương thức này cũng được Uỷ ban sử dụng để đối xử với nhiều chính thể của quốc gia khác không theo mô hình chính trị của Mỹ.

Bài nghiên cứu cho biết thêm, chính sách của USIRF thường được coi là một cuộc tấn công vào tôn giáo, mang đậm màu sắc của chủ nghĩa đế quốc văn hóa hoặc một cuộc thánh chiến của các nhà truyền giáo Mỹ. Báo cáo khuyến nghị rằng cần chú ý nhiều hơn đến tự do tôn giáo trong chính sách ngoại giao và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nói chung, và USCIRF cần dành nhiều sự quan tâm hơn để giám sát sự lồng ghép các vấn đề tự do tôn giáo với các chính sách đối ngoại.

Tìm hiểu thêm: The Future of U.S. International Religious Freedom Policy (Special Report) – The Institute for Global Engagement – IGE (archive.org)

Nguồn: Loa phường

http://hoicodo.com/771296/uy-ban-tu-do-ton-giao-quoc-te-hoa-ky-co-phai-to-chuc-thanh-chien-kieu-moi/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét