Khôi hài những luận điệu cũ rích trong báo cáo nhân quyền Việt Nam 2021

Mới đây, tổ chức Mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại New York Mỹ vừa công bố cái gọi là Báo cáo nhân quyền Việt Nam 2021, trong đó tiếp tục vu cáo Việt nam vi phạm nhân quyền.

Báo cáo ghi: Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm những nhân quyền cơ bản, từ phân biệt đối xử, bắt và giam giữ tùy tiện, vi phạm các đảm bảo về xét xử công bằng, đến hạn chế quyền tự do tôn giáo, tự do quan điểm và biểu đạt, tự do lập hội. Đồng thời báo cáo này còn không quên cáo buộc, Việt Nam giam giữ gần 300 “tù nhân lương tâm”.

Đọc bản báo cáo thấy nó chẳng khác gì một bản photocopy được sao từ năm này qua năm khác và giống như luận điệu của một con bò nhai đi nhai lại.

Cần phải khẳng định ngay đây là bản báo cáo vô giá trị, vì mấy nguyên nhân cơ bản:

Thứ nhất, tổ chức Mạng lưới nhân quyền Việt Nam không phải là một tổ chức quốc tế có uy tín gì. Đây đơn thuần chỉ là một tổ chức phản động trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, có trụ sở tại Mỹ.

Với bản chất là một tổ chức phản động lưu vong chuyên chống Việt Nam thì việc tổ chức này đưa những luận điệu xuyên tạc chống phá Viêt Nam như thế là điều bình thường, cũng giống như tổ chức phản động, khủng bố Việt tân suốt ngày tuyên truyền chống Việt Nam trên không gian mạng.

Thứ hai, cách làm ra báo cáo này cũng có vấn đề. Tổ chức Mạng lưới nhân quyền Việt Nam chỉ khảo sát, lấy ý kiến của một số đối tượng chống phá chính quyền Việt Nam ở trong nước để làm ra báo cáo thì làm sao đảm bảo tính khách quan, đầy đủ và chính xác được.

Vấn đề thứ ba là con số gần 300 “tù nhân lương tâm” mà tổ chức này đề cập cũng là một điều phi lý. Bản chất tại Việt Nam không có khái niệm “tù nhân lương tâm”, đó chỉ là những đối tượng chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật mà thôi.

Và đương nhiên đã vi phạm pháp luật thì phải bị pháp luật xử lý, sao gọi là tù nhân lương tâm.

Nếu số này có lương tâm thì đã không hoạt động chống Nhà nước, vi phạm pháp luật.

Rõ ràng, cái gọi là báo cáo Nhân quyền 2021 của tổ chức Mạng lưới nhân quyền Việt Nam có quá nhiều điểm phi lý.

Đây chỉ là một bản tài liệu xuyên tạc tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam thì đúng hơn.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

http://hoicodo.com/781089/khoi-hai-nhung-luan-dieu-cu-rich-trong-bao-cao-nhan-quyen-viet-nam-2021/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét