Việt tân tuyên truyền ngu dốt về tính dân chủ, nhân văn của bầu cử Quốc hội

Trong cao trào tuyên truyền phá hoại kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trang mạng của tổ chức phản động Việt tân có bài viết “Bầu cử bất hợp lệ” và nêu ra 2 ví dụ để chứng minh cho tính bất hợp lệ của cuộc bầu cử.

Thứ nhất, Việt tân cho rằng tù nhân cũng được đi bầu (kèm một vài hình ảnh trên mạng)

Thứ hai, những người là bệnh nhân, “sức khỏe, trí tuệ” không minh mẫn cũng phải bầu, tổ bầu cử mang hòm phiếu vào tận nơi bắt họ bầu là vô lương tâm.

Đọc bài viết này của Việt Tân, tôi mới hiểu tại sao những tổ chức như Việt tân cứ “tranh đấu” mãi nhưng không bao giờ thành công, vì Việt Tân và ban quản trị quá ngu.

Việt Tân đương nhiên đang xuyên tạc cuộc bầu cử tại Việt Nam, nhưng cách xuyên tạc của Việt Tân quá ngu, chọn đúng vào hai điểm dân chủ, nhân văn của cuộc bầu cử mà xuyên tạc.

Vấn đề thứ nhất, tù nhân đi bầu. Khằng định luôn, không có chuyện tù nhân đi bầu cử. Hình ảnh mà Việt Tân lấy để tuyên truyền đó là những người bị tạm giữ, tạm giam đi bầu cử.

Theo khoản điều 29 và điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 thì mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian thi hành án.

Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử tại nơi đang bị tạm giam, tạm giữ.

Như vậy có thể thấy rõ, pháp luật quy định những người đang bị tạm giam, tạm giữ vẫn được bầu cử, vì họ mới chỉ bị hạn chế một số quyền công dân. Điều này thể hiện đúng bản chất nhân đạo, nhân văn của đất nước ta.

Ấy thế mà, qua mồm Việt Tân nó lại xuyên tạc thành điểm “bất hợp lệ” của bầu cử. Thế có nực cười không?

Điểm thứ hai lại càng buồn cười hơn khi Việt Tân cho rằng bệnh nhân đi bầu cử là không hợp lệ.

Xin thưa Việt tân rằng bệnh nhân là một công dân bình thường, họ không bị giới hạn bất kỳ quyền công dân nào, tại sao lại không được bầu cử. Việc tổ bỏ phiếu mang tận hòm phiếu đến tận giường bệnh để các cử tri bỏ cũng là thể hiện tính nhân văn, dân chủ của cuộc bỏ phiếu. Thế mà Việt Tân còn xuyên tạc được.

Qua hai điểm trên mới thấy đúng là không ngu không phải Việt Tân.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

http://hoicodo.com/768938/viet-tan-tuyen-truyen-ngu-dot-ve-tinh-dan-chu-nhan-van-cua-bau-cu-quoc-hoi/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét