Thư gửi các nguỵ binh (28-9-1951)

http://hoicodo.com/768658/674d972e8bb5892a4aebd52d6e6faec0/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét