Lời kêu gọi nguỵ binh quay về với Tổ quốc (15-11-1951)

http://hoicodo.com/768659/de3ada05a6516208392105bae7d9d150/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét