Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Lm Phạm Thế Hưng kích động giáo dân lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép

Theo phản ánh của nhân dân và chính quyền xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh từ ngày 12/3 đến sáng ngày 12/4/2021 linh mục Phạm Thế Hưng đã chỉ đạo Ban hành giáo xứ Dũ Thành tiến hành kích động hơn 50 giáo dân tổ chức đào đất, lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép tại khu vực Cồn Soi, xã Kỳ Khang với diện tích: 1.890 m2 khi chưa được các cơ quan chức năng cho phép.

Với thái độ thiếu hợp tác linh mục Hưng đã nhiều lần kêu gọi, ép giáo dân ra khu vực đất nói trên để tiến hành xây dựng công trình. Mặc dù chính quyền, MTTQ huyện Kỳ Anh và UBND xã Kỳ Khang đã nhiều lần làm việc, đối thoại và yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định Luật đất đai nhưng linh mục bất chấp, thiếu hợp tác để xử lý các vi phạm.

Theo biên bản ghi nhận tại hiện trường nhiều giáo dân đã sử dụng cát sỏi, xây kè tại khu vực đất lấn chiếm. UBND xã Kỳ Khang cũng đã làm việc với đại diện Ban hành giáo xứ là ông Nguyễn Công Bính và yêu cầu giáo xứ, giáo dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, không được phép xây dựng bất kể công trình nào trên phần diện tích chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Mặc dù là linh mục mới về mục vụ nhưng với thái độ thiếu hợp tác với chính quyền địa phương, nhất là giải quyết các vấn đề liên quan đất đai trên địa bàn huyện.

Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lấn, chiếm, xây dựng các công trình trái phép tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh theo quy định Luật đất đai 2013, Luật xây dựng.

Khoai@

Nguồn: Tre làng

http://hoicodo.com/755354/ky-anh-ha-tinh-lm-pham-the-hung-kich-dong-giao-dan-lan-chiem-dat-xay-dung-cong-trinh-trai-phep/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét