HÓT: Tên phản động Lê Chí Thành đã bị Công an TP. Thủ Đức bắt giam lúc 13h55 về hành vi chống người thi hành công vụ

HÓT: Tên phản động Lê Chí Thành đã bị Công an TP. Thủ Đức bắt giam lúc 13h55 về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý

http://hoicodo.com/755712/hot-ten-phan-dong-le-chi-thanh-da-bi-cong-an-tp-thu-duc-bat-giam-luc-13h55-ve-hanh-vi-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét