Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử và nỗi tẽn tò của các nhà “dân chủ”

Như vậy là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức tổng bí thư với số phiếu rất cao. Đồng thời, Đại hội Đảng cũng đã bầu ra danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa mới và Bộ Chính trị, Ban bí thư, Ủy ban kiểm tra trung ương khóa mới.

Có thể nói rằng hôm nay Đại hội mới bế mạc nhưng đến thời điểm này Đại hội Đảng đã thành công tốt đẹp.

Kết quả nhân sự Đại hội đã đáp ứng trúng kỳ vọng của nhân dân. Toàn thể nhân dân đã đón chờ kết quả Đại hội với tâm lý hân hoan, phấn khởi khi thấy các gương mặt được bầu chọn rất xứng đáng, phù hợp với kỳ vọng của nhân dân.

Đặc biệt việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử tổng bí thư được xem là một hồng phúc cho dân tộc. Ai cũng vui trước thông tin này bởi với việc cụ Trọng ở lại công cuộc đốt lò chống tham nhũng, chỉnh Đảng chắc chắn sẽ được tiếp tục đẩy mạnh, nội bộ Đảng đoàn kết trên dưới một lòng, sức chiến đấu và lãnh đạo của Đảng được nâng lên, tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng đến bến bờ thành công.

Đặc biệt việc tổng bí thư đắc cử cũng là cú tát nảy lửa vào mặt những nhà “dân chủ” cả nội lẫn ngoại, khiến cho cánh này tẽn tò, ít nhất là trên mấy phương diện.

Thứ nhất còn nhớ trước thềm Đai hội, các nhà ‘dân chủ” đã chẳng tung tin rằng nào là bác Trần Quốc Vượng hay bác Nguyễn Xuân Phúc… tranh nhau tổng bí thư… Nhưng việc bác Trọng tái đắc cử cho thấy, những việc mà Việt Tân hay các nhà “dân chủ” viết đều là tin vịt, tin đồn đoán vớ vẩn không có căn cứ.

Thứ hai, ngay cả khi có thông tin rò rỉ rằng cụ Trọng có thể ở lại, Việt Tân và nhiều nhà “dân chủ” khác đã mở một seri bài công kích, xuyên tạc, hạ uy tín cụ Trọng. Nhưng đúng là chó cứ sủa đoàn người cứ bước, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn cụ Trọng cho vị trí tổng bí thư. Điều này khiến các nhà “dân chủ” ắt hẳn nổi máu điên.

Thứ ba, việc Đại hội bầu cụ Trọng cũng như danh sách các ủy viên Trung ương là những người xứng đáng cũng là cú tát vào mồm những kẻ xuyên xuyên tạc rằng Đại hội Đảng chỉ là vở diễn, bình mới rượu cũ.

Nhân dân thì đang rất hân hoan và phấn khởi vào kết quả Đại hội, vào việc cụ Trọng tái cử tổng bí thư.

Và khi ý Đảng lòng dân là một, trên dưới một lòng thì không có gì ngăn cản nởi Việt Nam tiếp bước.

Chỉ có bọn “phản động” là hậm hực mà thôi.

Và khi nhân dân đã thắng thi phản động tất bại.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

http://hoicodo.com/732293/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-dac-cu-va-noi-ten-to-cua-cac-nha-dan-chu/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét