Nhà đài RFA xuyên tạc ngu về chống tham nhũng

Trang mạng của nhà đài Á châu tự do RFA vừa có bài viết tựa đề “Chống tham nhũng để lấy tiếng cho Đảng trước đại hội” trong đó nêu luận điểm cho rằng công cuộc chống tham nhũng mà Đảng phát động và tiến hành thời gian vừa qua chỉ là trò mị dân, là trò lấy tiếng cho Đảng trước Đại hội 13.

Đọc bào viết này, Viễn tôi cảm thấy cười cho cái trình xuyên tạc hạng bét của nhà đài RFA này.

Nếu nói như nhà đài thì đến Đại hội 13 này Đảng và nhà nước ta mới tiến hành đấu tranh chống tham nhũng nhỉ.

Còn nhớ ngay từ khi thành lập Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh tới cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái và chính Người đã kiên quyết xử lý Trần Dụ Châu, một cán bộ Quân đội tham nhũng của công ngay từ những ngày đầu cách mạng còn gặp khó khăn.

Xuyên suốt các giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đều hết sức quan tâm tới công cuộc đấu tranh chống tham nhũng chứ không phải chỉ làm ở một quãng thời gian hay giai đoạn nào.

Nếu nói như nhà đài RFA thì có vẻ như chống tham nhũng của Nhà nước ta chỉ là trò chơi mị dân nhỉ. Nếu thế tại sao Nhà nước ta lại luôn coi tham nhũng là giặc nội xâm, là nguy cơ đối với sự tồn vong của chế độ.

Nếu nói như nhà đài RFA thì có vẻ như việc chống tham nhũng chỉ là việc của riêng Đảng, trong khi đó tại Việt Nam đây là việc chung của cả hệ thống chính trị và có sự tham gia của toàn dân.

Đảng chống tham nhũng một cách thực chất bởi đây là một nguy cơ đối với sự tồn vong của chế độ chứ cần gì phải lấy tiếng.

Đảng và Nhà nước quá biết rõ tính chất nguy hiểm của tham nhũng nên quyết tâm chống tham nhũng. Đặc biệt, từ năm 2016 tới nay, dưới sự chỉ đạo của bác tổng Trọng, công cuộc đốt lò chống tham nhũng ngày càng được đẩy mạnh hơn.

Đảng chống tham nhũng để ngăn chặn suy thoái, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng chứ cần gì phải lấy tiếng với ai.

Có vẻ như nhà đài RFA khá là tức tối trước công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng đang phát huy hiệu quả và được dân tin, dân yêu nên xuyên tạc một cách rẻ tiền thế chăng.

Xuyên tạc thế này thì buồn cười chết.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

http://hoicodo.com/719780/nha-dai-rfa-xuyen-tac-ngu-ve-chong-tham-nhung/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét