Về cái gọi là giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng

Trang tin của tổ chức phản động, khủng bố Việt Tân đang tuyên truyền ầm ĩ về cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2020”. Theo Việt Tân thì “Giải thưởng nhan quyền Lê Đình Lượng 2020 với chủ đề cùng nhau lên tiếng cho quyền tự do ngôn luận, như một lời kêu gọi hỗ trợ cho những nhà hoạt động, nhà báo, facebooker bị sách nhiễu, đàn áp, bắt giam vì chuyển tải thông tin về các hành vi cướp đất, đàn áp dân chúng để trục lợi của giới quan chức cộng sản Việt Nam”.

Nhìn vài giải thưởng nầy, có thể nói nhanh ngay mấy điều:

Thứ nhất, đây là một chiêu trò của Việt tân hòng tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, cổ xúy cho những phần tử chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật trong nước.

Thứ hai, thông qua chiêu trò giải thưởng, Việt tân muốn hậu thuẫn về mặt vật chất cho số đối tượng chống phá trong nước

Thứ ba, đây cũng là cách để Việt Tân tuyên truyền lừa bịp hòng tác động, lôi kéo những người dân nhẹ dạ ở trong nước đi theo và hoạt động cho Việt tân.

Ngay tên giải thưởng cũng đã thấy ngay vấn đề rồi.

Việt tân chọn Lê Đình Lượng để đặt tên cho giải thưởng, mà Lê Đình Lượng là ai.

Lê Đình Lượng là một thành viên cốt cán của Việt Tân, được Việt Tân chiêu mộ thành công và chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động chống phá tại địa bàn Nghệ An. Lê Đình Lượng hiện đang thụ án 20 năm tù giam về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Thế nên, việc chọn Lê Đình Lượng đặt tên cho giải thưởng cũng là ý đồ của Việt Tân hòng cổ xúy cho Lượng nói riêng và cổ xúy cho các hoạt động chống Nhà nước Việt Nam.

Từ bản chất của giải thưởng này, hết sức khuyến cáo bà con anh chị em cõi mạng không tin, không nghe theo, không tham gia bình chọn giải thưởng, không đi theo Việt tân. Bởi Việt Tân đã được Bộ Công an xem là tổ chức phản động, khủng bố nguy hiểm. Ai tham gia Việt tân có thể đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật.

Thế nên mong bà con cảnh giác.

Hãy cho giái giải thưởng này vào sọt rác cũng như tẩy chay Việt tân ra khỏi đời sống xã hội.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

http://hoicodo.com/707054/ve-cai-goi-la-giai-thuong-nhan-quyen-le-dinh-luong/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét