Kỳ lạ! Tôi thật sự không hiểu tại sao Chúa cứ hay bị đưa ra đồng hành cùng mấy tên tù nhân chống phá chính quyền của Việt Nam thế

3 tên tù nhân chống phá chính quyền gồm Nguyễn Văn Hoá, Lê Đình Lượng, Hoàng Đức Bình vào trại k chấp hành nội quy trại, còn bày trò tuyệt thực gây sức ép với giám thị, thế mà mấy ông cha xứ cũng tổ chức cầu nguyện với đồng hành được.

Chúa mà cứ đồng hành với mấy ông phạm nhân này thì mất uy tín lắm.

Mấy cha xứ này mà cứ nghe mấy tay Việt Tân xui dại là bán Chúa đi lúc nào k biết đâu!

#tranthuha


Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý

http://hoicodo.com/709948/ky-la-toi-that-su-khong-hieu-tai-sao-chua-cu-hay-bi-dua-ra-dong-hanh-cung-may-ten-tu-nhan-chong-pha-chinh-quyen-cua-viet-nam-the/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét