Đất nước này của bọn choa

Bác Tổng mới 76 thôi

Nhận chức chúng nó đứng ngồi hét la

Tham quyền không chịu về nhà

Trách, chê bác Tổng nhà ta thật buồn.

Mấy thằng bợ Mỹ điên cuồng

Biden 78 diễn tuồng ngợi ca

83 tuổi có chi già?

Làm tổng thống Mỹ thật là đáng khen (!)

Khinh thay một lũ đê hèn

Mắt quạ xám, dạ tối đen hơn chì

Dân tộc mình chúng khinh khi

Chê lãnh đạo chẳng có gì là hay.

Khen ngoại bang nở mặt mày

Với tổ quốc chúng đắng cay chửi thề

Lãnh tụ mình chúng trách chê

Tổng thống họ chúng vỗ về thương yêu.

Một lũ to họng, lắm điều

Tình đồng loại chẳng biết yêu là gì

Cái gì chúng cũng khinh khi

Với ngoại bang chúng cái gì cũng hay.

Không thích thì biến đi ngay

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma

Đất nước này của bọn choa

Đứa nào bợ Mỹ sang mà ở luôn./.

Phan trung can

Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý

http://hoicodo.com/702410/dat-nuoc-nay-cua-bon-choa/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét