Trơ tráo 'kêu gào' cho kẻ chống phá Phạm Thị Đoan Trang

featured image

Lợi dụng sự kiện cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Phạm Đoan Trang theo quy định của pháp luật, các đối tượng thù địch không ngừng rêu rao trên mạng xã hội tuyên truyền sai sự thật, đổi trắng thay đen, cổ súy cho những hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Đảng, nói xấu chế độ, nhằm thực hiện mưu đồ chính trị lật đổ nhà nước của nhân dân.

Ngày 09 tháng 10 năm 2020, trên trang Facebook Việt Tân một tổ chức khủng bố ở hải ngoại đăng bài “Viết trong khi tay bị còng ” và đưa ra luận điệu hết sức phản động cho rằng cơ quan chức năng bắt giữ Phạm Đoan Trang là vì Trang đấu tranh cho “một đất nước công bằng dân chủ, có tự do báo chí, tự do bầu cử”. Đây là luận điệu không mới của tổ chức khủng bố chuyên tạo ra những vấn đề nóng, có tính thời sự được mọi người quan tâm để tuyên truyền sai sự thật, cổ súy cho hành vi coi thường pháp luật, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân.

Mọi luận điệu ‘kêu gào’ cho kẻ chống phá Phạm Thị Đoan Trang chỉ càng tăng thêm lòng căm hận của Nhân dân Việt Nam

Luận điệu của Tổ chức khủng Việt Tân cho rằng cơ quan chức năng bắt giữ Phạm Đoan Trang là vì Trang đấu tranh cho “một đất nước công bằng dân chủ, có tự do báo chí, tự do bầu cử” rõ ràng đây là luận điệu đổi trắngthay đen, nói xấu chế độ tốt đẹp mà nhân dân ta. Mục đích luận điệu của bọn phản động tổ chức khủng Việt Tân là phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, kích động cổ súy cho các thành phần bất mãn, những kẻ vô công rồi nghề chống lại nhân dân với chiêu bài “hoạt động dân chủ”. Sự thật là nước ta luôn bảo đảm tốt nhất, triệt để và sâu rộng nhất cho mục tiêu công bằng dân chủ, tự do báo chí, tự do bầu cử, điều này đã được Hiến pháp và pháp luật quy định mà bất cứ tổ chức cá nhân nào cũng không được cản trở. Nói đến công bằng dân chủ không thể phủ nhận thực tế là ở Việt Nam ngày nay, mọi quyền lực của nhà nước luôn thuộc về nhân dân, thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Ðiều này đã được khẳng định tại khoản 1, Ðiều 14, Hiến pháp (sửa đổi năm 2013): “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Như vậy ở Việt Nam chúng ta luôn rất nhất quán, bảo đảm mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền khiếu nại và tố cáo; quyền lao động, học tập, chăm sóc sức khỏe,… Trên bình diện quốc tế, đến nay Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người, cụ thể như: Công ước quốc tế về xóa bỏ các hình thức phân biệt chủng tộc (CERD); Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW), Công ước về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR … Đảng, nhà nước ta luôn thực hiện triệt để sự công bằng xã hội đảm bảo cho mọi người dân được hưởng thụ bình đẳng như nhau các quyền lợi của đất nước, đồng thời có trách nhiệm như nhau trong việc thực thi các nghĩa vụ người công dân, không phân biệt giới, giai cấp, tầng lớp xã hội, nhóm dân cư. Đó cũng là thực hiện quyền công bằng dân chủ của người dân. Nói đến tự do báo chí thì Việt Nam đã cam kết thực hiện đầy đủ: Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và được pháp luật Việt Nam quy định tại Điều 25, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Điều 13, Luật Báo chí nêu rõ: “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình; báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân; báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng”. Đối với tự do bầu cử ở nước ta đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 tiến hành theo nguyên tắc: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Như vậy là nước ta luôn đảm bảo tôn trọng quyền tự do bầu cử, thể hiện ý chí của cử tri, tạo điều kiện để quá trình lựa chọn của mỗi cử tri không bị tác động, ảnh hưởng, áp đặt của các cá nhân hoặc tổ chức khác. 

Như vậy nói rằng cơ quan chức năng bắt giữ Phạm Đoan Trang là vì Trang đấu tranh cho “một đất nước công bằng dân chủ, có tự do báo chí, tự do bầu cử” là không đúng sự thật ở Việt Nam, đây chẳng qua chỉ là luận điệu của tổ chức phản động phá hoại cách mạng, đi ngược lại lợi ích chính đáng của nhân dân mà thôi. Sự thật là nước ta là nước thật sự công bằng dân chủ, bảo đảm mọi tổ chức cá nhân có quyền tự do báo chí, tự do bầu cử được thực hiện triệt để điều đó đã được chứng minh trong các văn bản pháp luật và trong thực tiễn đời sống nhân dân. Như vậy Phạm Đoan Trang không phải đấu tranh cho “một đất nước công bằng dân chủ, có tự do báo chí, tự do bầu cử” bởi thực tế chúng ta đã có, cái chúng ta đã có thì làm sao phải đấu tranh. Lý do Phạm Đoan Trang bị bắt là do Trang thường xuyên lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để tuyên truyền sai sự thật tình hình thực tiễn ở Việt Nam, chống phá cách mạng, đi ngược lại lợi ích chính đáng của nhân dân. Do đó, Phạm Đoan Trang đã phạm vào tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999; và tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015. Phạm Đoan Trang đã vi phạm pháp luật Việt Nam, chính vì vậy việc bắt giữ Trang là cần thiết đúng quy định của pháp luật, được nhân dân đồng tình ủng hộ, bảo đảm công bằng, dân chủ, thượng tôn của pháp luật. 

Luận điệu cho rằng cơ quan chức năng bắt giữ Phạm Đoan Trang là vì Trang đấu tranh cho “một đất nước công bằng dân chủ, có tự do báo chí, tự do bầu cử” là một luận điệu hết sức phản động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam của tổ chức khủng bố Việt Tân mà thôi. Luận điệu bỉ ổi này không thể lừa rối được người dân yêu nước chân chính. Nhân dân ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không bao giờ nghe theo những điều sai trái mà tổ chức phản động Việt Tân rêu rao. Bởi vì, chỉ có Đảng lãnh đạo đưa nước ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa thì chúng ta mới thực sự có một đất nước công bằng dân chủ, có tự do báo chí, có tự do bầu cử, quyền con người mới được thực hiện triệt để và sâu rộng đó là sự thật không thể phủ nhận. Sớm hay muộn những người con mang dòng máu lạc hồng cũng sẽ ngăn chặn và đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại cách mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tường Huy

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

http://hoicodo.com/690003/tro-trao-keu-gao-cho-ke-chong-pha-pham-thi-doan-trang/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét