Linh mục cực đoan Nguyễn Duy Tân bị hạ cấp xuống làm người giúp việc

Ngày 05.10.2020, Ban mục vụ Giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai đã có quyết định hạ cấp linh mục cực đoan Nguyễn Duy Tân xuống làm người giúp việc, không được giảng lễ và chủ tế.


Rất mong các giáo phận khác trên cả nước, nhất là Giáo phận Vinh, Giáo phận Hà Tinh học tập kinh nghiệm này để tạo niềm tin trong Nhân dân.


Linh mục cực đoan Nguyễn Duy Tân bị hạ cấp xuống làm người giúp việc


PS: Anh ấy đang khóc!


Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

Nguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét