Đặng Hữu Nam lựa chọn từ bỏ Tổ quốc?

Thật không hiểu, dù bạn có là tôn giáo gì đi chăng nữa, nhưng Tổ Quốc vẫn là Việt Nam, là người Việt Nam. Và lá cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho dân tộc Việt Nam mà toàn thế giới công nhận.


Vậy tại sao lại có những kẻ mang danh con chiên của Chúa mà lại có những sự cay cú đến tức tưởi và tởm lợm vậy nhỉ.


Phải chăng đó là những kẻ phản Chúa, ngồi cùng bàn ăn nhưng quay lưng lại, những kẻ như Giuda, bán đứng phẩm cách tốt đẹp của Thiên Chúa, đẩy đồng bào công giáo xa rời khối đại đoàn kết với các tôn giáo khác trong lòng dân tộc này.


Phải chăng Tổ Quốc của chúng không phải là ở Việt Nam mà xa xôi đâu phía nước Ý chăng?


Chúa dạy mọi chính quyền được tạo ra bởi Thiên Chúa. Phục tùng chính quyền chính là vâng mệnh Thiên Chúa. Vậy lũ này đạo gì? Công giáo hay phản quốc giáo.


Tôi e rằng đồng bào công giáo không có những loại thế này. Chúng là những con sâu ăn mòn gặm nhắm lòng tin của mọi người vào hồng ân Thiên Chúa.


Mạn phép nhân danh sự chịu chết cao đẹp của đức Jeus Kito, nguyền rủa loại dơ bẩn phản đạo này xuống địa ngục tăm tối mãi mãi.


Đặng Hữu Nam lựa chọn từ bỏ Tổ quốc?


Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản độngNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét