Có thật Đại hội XIII “không có điểm gì mới”?

Ngày 10/06/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức một hội nghị báo cáo viên cấp trung ương, trong đó đại diện của Hội đồng Lý luận Trung ương đã có báo cáo chuyên đề về những điểm được cho là mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII, sẽ diễn ra vào năm tới.


Nhân đó, ngày 14/06, BBC đã phỏng vấn Nguyễn Quang A, Lê Văn Sinh, Mai Thanh Sơn và Song Chi về sự kiện này. Các câu hỏi phỏng vấn cho thấy BBC tập trung khai thác một vấn đề, là Đại hội XIII có gì đổi mới không hay vẫn như cũ. Nội dung trả lời phỏng vấn chủ yếu gồm 2 cụm thông điệp:


Thông điệp
Yêu sách_ Thay đổi cơ sở lý luận của ĐCSVN theo hướng bỏ chủ nghĩa xã hội, coi trọng dân chủ và dân tộc.

 


_ Cải cách thể chế theo hướng giới hạn quyền lực của Đảng Cộng sản và Nhà nước, tăng sự tham gia của các bộ phận khác.

Cơ hội_ Lê Văn Sinh: Đổi mới chính trị sẽ đến trong 2 tình huống:

(1) ĐCSVN bị đẩy vào tình thế “Thay đổi hay là chết” như thập niên 1980;


(2) Trung Quốc chuyển thành nước đa đảng.


 


_ Nguyễn Quang A: Đổi mới chính trị nên diễn ra từ từ bằng cách phối hợp:


(1) Sức dân;


(2) Các cơ hội quốc tế như CPTPP, EVFTA, khối ASEAN…


 


_ Mai Thanh Sơn: Đổi mới chính trị sẽ đến nếu tận dung 2 cơ hội:


(1) Việc cả lãnh đạo lẫn người dân đều có thái độ đề phòng với Trung Quốc;


(2) Quan hệ quốc tế đa phương.


 


_ Song Chi: Cơ hội đến từ làn sóng bài Trung Quốc mà Mỹ khơi dậy trên thế giới sau dịch COVID-19.

Thách thức_ Nguyễn Quang A: Thách thức đến từ:

(1) Biến động của các mối quan hệ Mỹ-Trung, Mỹ-EU, Mỹ-Nhật, Mỹ-Ấn Độ, Mỹ-ASEAN;


(2) Khả năng nổ ra chiến tranh lạnh hoặc chiến tranh nóng, nhất là khi Việt Nam bị kéo vào đó.


 


_ Mai Thanh Sơn: Thách thức đến từ:


(1) Ý thức hệ hiện nay;


(2) Tác động từ Trung Quốc;

Những người trả lời phỏng vấn đánh giá rằng thách thức đang lớn hơn cơ hội, do (1) Tình hình quốc tế đang không thuận lợi (vì phương Tây rơi vào khủng hoảng trong dịch COVID-19 và những tranh cãi liên quan đến Donald Trump?); và (2) ĐCSVN không có dấu hiệu muốn thay đổi cơ sở lý luận. Từ đó, họ cho rằng sẽ không có đổi mới trong Đại hội XIII của ĐCSVN.


Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra 2 ý kiến:


Thứ nhất, để biết dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII có điểm nào mới hay không, các nhà dân chửi cần đọc văn bản, thay vì chỉ nghe nói về 4 đề mục. Kết luận rằng Đại hội XIII “không có gì mới” thì quá vội vàng, khi mà nhiệm kỳ vừa qua đã chứng kiến khá nhiều điểm mới – như những quy định về phòng chống tham nhũng, tinh giản bộ máy hành chính, bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy, và tăng cường hợp tác quốc tế để bảo vệ hòa bình, an ninh trong khu vực… Vài ví dụ vừa kể cho thấy sinh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều điểm mới, chỉ có điều chúng không theo đường hướng đa đảng, đa nguyên mà các nhà dân chửi đang mong muốn thôi. Đây là chuyện rất bình thường, vì “đổi mới chính trị” phải nhằm đáp ứng các nhu cầu thực tiễn mà đất nước đang đặt ra, thay vì nhằm chạy theo hệ tiêu chuẩn mà BBC và các khách mời của nó quảng bá từ năm này sang năm khác.


Thứ hai, trước khi kêu gọi ĐCSVN gia tăng trọng lượng cho 2 giá trị là dân chủ và dân tộc, các nhà dân chửi nên nhìn lại xem mình có coi 2 giá trị này ra gì không. Bảng “Cơ hội – Thách thức” ở trên cho thấy họ đang đánh đồng chuyện “đổi mới chính trị” của Việt Nam với chuyện thoát Trung – thân Mỹ, và họ quá lệ thuộc vào Mỹ. Chưa kể thỉnh thoảng họ lại thở ra những câu đến là phản dân chủ, phản dân tộc, như thế này:


Có thật Đại hội XIII “không có điểm gì mới”?


Có thật Đại hội XIII “không có điểm gì mới”?


Có thật Đại hội XIII “không có điểm gì mới”?


Nguồn: Loa phườngNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét