Đỗ Ngà-Những luận điệu trơ trẽn, vô căn cứ

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, đưa cuộc đấu tranh của dân tộc vào thời kỳ phát triển mới.Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, vì Đảng không có mục đích tự thân, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Đảng không có lợi ích nào khác.Đỗ Ngà-Những luận điệu trơ trẽn, vô căn cứĐỗ Ngà chia sẻ bài viết trên trang tin điện tử Long An rồi đưa ra bài viết xuyên tạc của mìnhVai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính quyết định hàng đầu từ sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam đã được thực tế lịch sử chứng minh, không có môt tổ chức chính trị nào có thể thay thế được. Mọi mưu toan nhằm hạ thấp hoặc nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều xuyên tạc thực tế lịch sử cách mạng dân tộc ta, trái với mặt lý luận lẫn thực tiễn, đều đi ngược lại xu thế phát triển của xã hội Việt Nam.Ấy vậy mà bọn phản động, thù địch lại liên tục đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt một cách vô căn cứ nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và niềm tin của Nhân dân với Đảng ta nhằm âm mưu Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.Trên trang mạng xã hội “ Chân Trời Mới Media” ngày 18/11/2019, bút ký “ Đỗ Ngà” đăng tin bài: “ Người Việt Nam yêu nước chân chính không ai không chống lại ĐCS”. Phải chăng hắn ta (Đỗ Ngà) đang cho rằng hắn và đồng bọn là những người yêu nước chân chính?! Còn tất cả hơn 90 triệu người Việt Nam còn lại là những người không yêu nước! ( có lẽ hắn không phải mang quốc tịch Việt Nam).“Cho đến hôm nay, khi nhân dân nghe một lãnh đạo trong Tứ Trụ ngã bệnh hoặc chết thì dân reo hò ăn mừng thì đủ hiểu việc hòa hợp hòa giải dân tộc đã hoàn toàn thất bại, và mãi mãi là thất bại.”. Ai là người hò reo ăn mừng? Chỉ có những kẻ vô nhân tính, phản động như Hắn thì mới hò reo ăn mùng thôi, đừng lấy “ bụng dạ tiểu nhân mà so lòng quân tử”!.Chỉ cần đọc đến đó là tâm trạng rất bực tức và không thể chấp nhận nổi, và không tin đó lại là người Việt Nam, Kẻ được sống trong hòa bình, độc lập, dân chủ mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã đổ biết bao sương máu để gây dựng nên. Chúng ta mong rằng những kẻ phản bội tổ quốc đó sẽ sớm phải trả giá và thấy được lỗi lầm để quay lại làm người công dân có ích cho gia đình, xã hội.Tiếp nhận và xử lý thông tin. Đó là kỹ năng thiết yếu mà tất cả chúng ta cần phải học hỏi và rèn luyện. Đâu là thông tin chính xác, đâu là bịa đặt để chắt lọc và loại bỏ những thông tin xấu độc, không để bị các thể lực thù địch lôi kéo, kích động.Trần HòaNguồn: Đấu trường dân chủ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét