Nhại bản "Yêu sách 8 điểm" mà Nguyễn Ái Quốc soạn 100 năm trước để công kích tình hình nhân quyền Việt Nam hiện nay (Kỳ 1)

Ngày 19/12/2018, một số thành viên của tổ chức "Diễn đàn Xã hội Dân sự" đã soạn thảo và công bố một văn bản mang tên "Yêu sách 8 điểm năm 2019 của người dân Việt Nam". Văn bản này được soạn phỏng theo bản "Yêu sách của dân tộc An Nam" mà Nguyễn Ái Quốc gửi đến "Hội nghị các nước thắng trận trong Thế chiến thứ nhất", họp tại Cung điện Versailles vào năm 1919, tức tròn 100 năm trước.


Cụ thể, trong khi bản yêu sách của Nguyễn Ái Quốc gồm 8 điểm sau:


Nhại bản


Thì Diễn đàn Xã hội Dân sự đã lấy lại cả 8 điểm này, rồi chỉnh sửa một chút về nội dung, sao cho phù hợp với bối cảnh mới:


Nhại bản


Cuối văn bản, nhóm soạn thảo cũng tuyên bố rằng nếu Nhà nước Việt Nam không đáp ứng 8 yêu sách của họ, thì Việt Nam sẽ không thể "thoát khỏi thực trạng trì trệ về kinh tế, thối nát về chính trị xã hội, và nguy cơ đánh mất chủ quyền quốc gia". Sau đó, họ kêu gọi người dân đấu tranh để đòi các quyền được nêu trong yêu sách.


Được biết các ông Hoàng Dũng, Võ Văn Tạo và một số trí thức khác trong “Diễn đàn xã hội dân sự” do ông Nguyễn Quang A điều hành đã khởi thảo bản yêu sách này, rồi đưa cho những người khác góp ý. Sau đó, họ vận động 100 tổ chức và cá nhân ký tên vào bản yêu sách, để tượng trưng cho 100 năm sự kiện Yêu sách Versailles, trước khi đăng nó lên Internet. Có 8 tổ chức ký tên, còn lại là cá nhân. Các tổ chức này bao gồm Diễn đàn Xã hội Dân sự, Văn đoàn Độc lập, Bauxite Việt Nam, CLB Lê Hiếu Đằng, Đàn Chim Việt, nhóm Văn Lang, Hội Bầu Bí Tương thân, Hội Nhà báo Độc lập. Sau đó, nhiều tổ chức và cá nhân khác tiếp tục ký tên vào yêu sách, đến nay mới được 383 người và hội đoàn. So với hiều đợt ký kiến nghị, thư ngỏ mà Diễn đàn Xã hội Dân sự từng phát động trước đây, thì con số này vẫn còn khiêm tốn.


Khi trả lời phỏng vấn đài RFA tiếng Việt, Hoàng Dũng cho biết ông muốn dùng bản yêu sách này để "đẩy Nhà nước Việt Nam vào thế kẹt", rằng 'Cái chúng tôi hướng tới là nhà nước Việt Nam, những quan chức cao cấp của ĐCS tiếp thu, dù ít nhưng đây là dịp để nhắc lại cho quần chúng nhân dân Việt Nam biết cái quyền của họ là gì, nhân quyền 100 năm qua đi lên hay đi xuống. Rồi bạn bè quốc tế biết tình trạng nhân quyền Việt Nam là như thế'...". Cụ thể, nếu Nhà nước không chịu đáp ứng 8 yêu sách về nhân quyền mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từng đưa ra cách đây 100 năm, thì dư luận sẽ có lý do để tin rằng tình hình Việt Nam không hề cải thiện sau 1 thế kỷ, và công sức đấu tranh trong 100 năm qua đã trở nên vô nghĩa. Từ đó, Nhà nước Việt Nam sẽ mất "tính chính danh".


Xin trích : "...Làm thế nào mà lãnh tụ của họ cách đây 100 năm đã đưa ra cái bản yêu sách như vậy và bây giờ bản yêu sách mới bám khá sát với yêu cầu của lãnh tụ Hồ Chí Minh ngày xưa mà lại không đáp ứng. Sau 100 năm đổ xương đổ máu mà kết quả là zero. Mà thà zero ở thời kỳ mà chúng ta nói là chúng ta bị nô lệ do bọn thực dân cầm quyền thì là một lẽ. Bây giờ vẫn còn nguyên zero tám cái yêu sách đó. Chúng ta còn phải đi đòi, mà ta đòi ta. Thành ra chúng ta cai trị chúng ta mà không hơn gì thực dân Pháp cai trị ta cả. Đó là thử thách rất lớn đối với tính chính danh của chính quyền...".


Như vậy,có thể thấy rõ ý đồ của những người khởi xướng Yêu sách 8 điểm này, hoàn toàn "dựa"vào yêu sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi xưa "đòi" Đảng, Nhà nước hiện nay "đáp ứng" cho giới đối lập có được những "điều kiện tương tự" đó. Chúng tôi sẽ lạm bàn về các "yêu sách" này của giới "nhân sỹ" nhóm "Diễn đàn xã hội dân sự" trong kỳ tiếp theo.


Phụ lục


(1) "YÊU SÁCH TÁM ĐIỂM NĂM 2019 CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM" - BVN, 19/12/2018


http://www.boxitvn.net/bai/59682


(2)"Người dân đưa Bản Yêu Sách 8 điểm đòi quyền căn bản" - RFA tiếng Việt, 19/12/2018


https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/eight-point-demand-2019-12192018075407.html


_ "8 yêu sách năm 2019 tương tự những đòi hỏi của một thế kỷ trước" - RFA tiếng Việt, 19/12/2018


https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/8-points-petition-2019-challenge-for-the-gov-dt-12192018134553.html


Xem phần 2 tại đây


Nguồn: Loa phường

Đăng nhận xét

0 Nhận xét