Đạo văn của vợ và nhiều người khác - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện bị các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu Hán Nôm vạch mặt

Bài chép về từ trang FB Nguyễn Phúc Anh


Đạo văn của vợ và nhiều người khác - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện bị các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu Hán Nôm vạch mặt


Suốt một năm qua, tôi liên tục đưa ra bằng chứng về việc Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã đạo văn trong HẦU HẾT những công trình nghiên cứu của ông này. Nhờ việc đạo văn CỐ Ý và CÓ HỆ THỐNG, ông này nhanh chóng leo lên các chức vụ quản lý hành chính và quản lý nghiên cứu Khoa học.


Tưởng rằng, những gì tôi viết đã đủ cảnh báo, để ông Tiến sĩ Đạo văn bỏ thói hư tật xấu. Nhưng đến tận bây giờ, do bởi không có khả năng viết bất kỳ cái gì ra hồn, ông Nguyễn Xuân Diện vẫn tiếp tục ĐẠO VĂN.


Trong công trình “Nghiên cứu nghệ thuật thư họa trong tư liệu Hán Nôm” mới nhất của ông này (bảo vệ tháng 12 năm 2018), ông Nguyễn Xuân Diện đã mắc lỗi đạo văn 38 lần, đạo ảnh 69 lần!!!!


Lần này thì có vẻ như những nhà nghiên cứu chân chính ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm cuối cùng đã phải lên tiếng để bảo vệ danh dự khoa học của ngành. Hội đồng thẩm định đề tài nghiên cứu đã ĐÁNH TRƯỢT HOÀN TOÀN đề tài của ông Tiến sĩ Đạo văn Nguyễn Xuân Diện.


Nói một cách nôm na: họ đã vứt nghiên cứu đạo văn mới nhất của ông Nguyễn Xuân Diện vào sọt rác.


Theo như Tiến sĩ Trần Trọng Dương, một trong những thành viên thuộc Hội đồng thẩm định thì:


“Có bảy tác giả đã bị ông Nguyễn Xuân Diện đạo văn bao gồm:


- Phùng Hồng Kổn 16 lần,


- Trang Thanh Hiền 16 lần


- M. Durand 1 lần,


- Phan Cẩm Thượng 1,


- Hà Tùng Long 1,


- Nguyễn Hữu Mão 1,


- Wikipedia 2 lần,”


LƯU Ý: những số liệu trên KHÔNG tính đến “19 trang cắt dán trùng lặp (tự đạo văn để “độn” sản phẩm cho đủ số trang) của Báo cáo tổng hợp lần 1 do TS. Đào Phương Chi phát hiện”.


Đáng chú ý nhất, trong số nạn nhân mới nhất bị ông Nguyễn Xuân Diện đạo văn, có …..vợ ông ấy, là nhà nghiên cứu Trang Thanh Hiền. Tôi có thể hiểu được việc ông ấy ăn trộm của người khác, nhưng ăn trộm cả thành quả nghiên cứu của vợ mình thì tôi ….chịu, đến giờ vẫn không hiểu được.


Xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Trần Trọng Dương. Cảm ơn các nhà khoa học chân chính trong và ngoài Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã dũng cảm lên tiếng để bảo vệ danh dự khoa học của Ngành.


Đạo văn của vợ và nhiều người khác - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện bị các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu Hán Nôm vạch mặt


Đạo văn của vợ và nhiều người khác - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện bị các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu Hán Nôm vạch mặt


Mọi người có thể đọc toàn văn Khảo sát của Tiến sĩ Trần Trọng Dương ở link cuối bài!


Cuối cùng thì những nỗ lực của tôi suốt gần một năm qua đã có người hưởng ứng!


Cảm ơn! Cảm ơn!


Nguồn: Tre làng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét