Nguyễn Xuân Diện lại bày trò tự PR

Nguyễn Xuân Diện lại bày trò tự PR


Nguyễn Xuân Diện - kẻ tham gia nhiều hoạt động gây rối tại Hà Nội

Ông tiến sĩ ca trù gần đây đăng đàn liên tục không ngoài mục đích để PR cho bản thân. Một trong những lý do để Diện nổ tưng bừng là việc Việt Nam đồng ý xây dựng Viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội. Diện phản đối vì cho rằng đây là cuộc xâm lăng về văn hóa của Trung Quốc.

Là một tiến sĩ song dường như những lập luận của Diện chẳng mang chút khoa học nào. Theo chàng 8 vía này, căn cứ cho sự xâm lăng văn hóa của Trung Quốc là vì hiện nay “truyền hình Việt Nam chiếu tràn lan phim Trung Quốc”.

Một lý do khác mà Tễu đưa ra để khẳng định cho luận điểm của mình là “Viện Khổng tử này chắc chắn không phải được lập nên để tuyên truyền về giáo lý, tinh thần triết học hay cuộc đời và sự nghiệp của Khổng tử, cũng như về Nho học : Thực chất đây sẽ là một trung tâm văn hóa và ngôn ngữ, nhằm giới thiệu, quảng bá về văn hóa Trung Quốc …đấy là bước đầu đặt cơ sở cho việc bành trướng văn hóa”.

Quả là xấu hổ cho một người mang danh tiến sĩ, lại là tiến sĩ về lĩnh vực văn hóa.

Ngay tại Thủ đô Hà Nội, chúng ta cũng đã đồng ý để các nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam xây dựng các trung tâm văn hóa tại đây. Điển hình là Trung tâm Văn hóa Pháp, Viện Goethe (Đức), Phòng Văn hóa- Thông tin Hoa Kỳ, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc, Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật, Hội đồng Anh…Chẳng lẽ Việt Nam cũng đang bị xâm lăng về văn hóa bởi các quốc gia Mỹ, Đức, Pháp, Anh…???

Việc Viện Khổng Tử của Trung Quốc hay các trung tâm văn hóa – ngoại giao khác của bạn bè quốc tế được mở ra trên lãnh thổ Việt Nam là nhằm tuyên truyền hình ảnh về đất nước và con người của quốc gia đó và tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Sự hiểu biết lẫn nhau khiến các quốc gia xích lại gần nhau hơn và vì vậy hòa bình và an ninh cũng được củng cố. Thông qua các trung tâm văn hóa quốc tế này các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các bạn trẻ có thêm cơ hội để tìm hiểu về các quốc gia khác, tìm kiếm các cơ hội học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, hiểu biết về văn hóa thậm chi cả cơ hội việc làm. 

Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các quốc gia trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Việc xây dựng Viện Khổng Tử tại Hà Nội là một minh chứng về điều đó.

Thiết nghĩ với kiến thức của một tiến sĩ, Nguyễn Xuân Diện phải hiểu rằng: việc xâm lăng văn hóa hay một cuộc xâm lược nói chung không phải từ việc xây dựng một trung tâm văn hóa của nước ngoài tại Việt Nam. Và rõ ràng không phải cứ muốn xâm lăng là được. Âm mưu xâm lăng từ nước ngoài chỉ có thể thực hiện được khi trong nước xuất hiện những kẻ cố tình phá hoại, gây bất ổn về chính trị rồi tiếp tay cho ngoại bang xâm lược nước nhà. Với những gì Nguyễn Xuân Diện thể hiện cho đến giờ có thể khẳng định, Diện không phải là kẻ nằm ngoài danh sách những đối tượng xấu xa này. Và vì vậy đừng cố làm to chuyện để PR cho mình, bởi càng cố thể hiện Diện càng tỏ ra mình ngu muội và ấu trĩ.

Nguồn: Loa phường

Đăng nhận xét

0 Nhận xét