Vài hình ảnh về cái gọi là những công dân yêu nước

 

Con mẹ này nó ăn gì mà chửi to thế nhỉ

 

BÀ là bà biết mấy ngoại ngữ đấy nhá!!! Thích tiếng nào bà chửi bằng tiếng ấy cho mà nghe.

 

Bệnh nhân chờ khám a-mi-đan

Vài hình ảnh về cái gọi là những công dân yêu nước

Bệnh nhân cùng phòng với anh Diện Gay

 

Sau cú song phi kiếm được cái xe lăn

 

Vất vả tí xong rồi được liên hoan

Nguồn: Loa phường

Đăng nhận xét

0 Nhận xét