Diện gay và "dân oan"

Chú Tễu hơn hớn loan tin : Bà con khắp nơi kéo về Hà Nội biểu tình. Để cho giật gân hơn chú còn chua thêm từ “trực tiếp”. Mục đích không ngoài việc báo cáo với thượng cấp hải ngoại thấy rõ phong trào "rận chủ" của Tễu và đồng bọn hoạt động trong nước là có hiệu quả, và rằng tiền của hải ngoại gửi về đã được đám "rận" tiêu đúng mục đích là tiến hành các hoạt động gây rối chứ không phải chỉ đi liên hoan bia, bọt bù khú hay đút túi cá nhân như một số người vẫn tố cáo.

Dân oan "Chí Đức", "Bùi Hằng" giương biển đứng hàng đầu

Trương Văn Dũng - một con rận chuyên sống bằng nghề ăn vạ và khiếu kiện

Để thuyết phục người xem Tễu cho chụp ảnh các “dân oan” mặc áo đỏ đứng ở  46 Tràng Thi - trụ sở UBMT TQVN và 35 Ngô Quyền Hà Nội. Có điều cái trò gắp lửa bỏ tay người lại bị lộ bem khi trên ảnh lù lù cái mặt của Nguyễn Chí Đức, Bùi Hằng và Trương Văn Dũng. Nòng cốt của các vở tuồng ăn vạ và khiếu kiện kiểu Chí Phèo.

Thế là hai năm rõ mười nhé, hóa ra cũng chỉ là hàng giả. Vở tuồng của đám rận đủ cả: Từ diễn viên cho đến các đạo diễn phơi ra hết.

Dân Oan kiểu này đúng là oan Thị Màu chú Tễu nhỉ??

Nguồn: Loa phường

Đăng nhận xét

0 Nhận xét