Thủ đoạn không mới của Hoàng Dũng và Việt Tân

Đây là thủ đoạn không mới nhưng vô
cùng nguy hiểm nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chúng, với mục
đích vô cùng thâm hiểm là làm cho nhân dân ta không tin tưởng vào sự lãnh đạo
của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam. Vậy, thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và
Nhà nước ta như thế nào?

Ngày
08/01/2023, trên trang facebook của Việt Tân có đăng tải bài viết Với tiêu đề
“THA HÓA” của tác giả Hoàng Dũng. Tác giả bài viết cho rằng “nạn tham nhũng ở Việt Nam sẽ chỉ ngày càng tồi tệ” và “tham nhũng
là bản chất của chế độ”. Mục đích của Việt Tân khi đăng tải bài viết này nhằm
xuyên tạc thực trạng công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Như
chúng ta đều biết, tham nhũng là một hiện tượng tồn tại tất yếu khách quan
trong xã hội có phân chia giai cấp, có nhà nước. Tham nhũng là một hiện tượng
xấu cho xã hội, nó gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế của đất nước. Nó làm suy
thoái đạo đức, lối sống của không ít cán bộ, công chức, làm cho bộ máy nhà nước
hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, thậm chí làm mục ruỗng bộ máy nhà nước, đe
dọa sự tồn vong của đất nước, của chế độ.

Thực
tế đã chứng minh, không riêng ở Việt Nam, các nước trên thế giới, đặc biệt là
các nước tư bản phương Tây, tham nhũng cũng đang là căn bệnh trầm kha.

Theo
CBSlocal đưa tin, ngày 11/2, Đại học
Illinois tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ ra báo cáo thống kê tình
trạng tội phạm tham nhũng tại các thành phố lớn của Mỹ. Theo đó, giai đoạn từ
1976 tới 2016, Chicago có hơn 1.700 công chức bị xử lý, cao nhất tại Mỹ. Los
Angeles đứng thứ hai với trên 1.500 cá nhân. Manhattan đứng thứ ba với hơn 1300
người. Đứng thứ tư và thứ năm lần lượt là Miami với 1.165 công chức và
Washington DC với gần 1.200 người. Nam thành phố này đứng đầu về số người bị
kết tội tham nhũng trong số 93 quận tư pháp liên bang trải khắp nước Mỹ.

Hay
như Thụy Điển, nước luôn được xếp đứng đầu về chỉ só tham nhũng thấp nhất ở
Liên minh châu Âu (EU). Theo một cuộc thăm dò sâu rộng do tạp chí Format chuyên
về kinh doanh, chính trị, văn hóa và lối sống của các quốc gia EU, có trụ sở
tại Vienna (Áo) thực hiện vào cuối tháng 2 vừa qua. Trong số 2.000 công dân
Thụy Điển sống rải rác khắp đất nước ở độ tuổi từ 18 đến 55 được hỏi, kết quả
đã có đến hơn phân nửa (58%) thừa nhận từng chứng kiến việc đưa và nhận hối lộ.
Theo thống kê của Ủy ban châu Âu (EC), trung bình khoảng 1/8 số công ty hoạt
động tại Thụy Điển có liên quan đến tham nhũng, họ phải chi tiền “bôi trơn” cho
giới chức quản lý các cấp dể công việc kinh doanh được “thuận buồm xuôi gió”.
Còn khoảng 1/5 dân chúng biết được chính xác danh tính những người có chức
quyền đã bị mua chuộc nhưng “không tiện nói ra”.

Như vậy, chúng ta
có thể thấy, tham nhũng là một hiện tượng khách quan trong xã hội còn giai cấp
và còn nhà nước, không phụ thuộc vào bản chất của chế độ. Mỗi quốc gia muốn
giảm tỷ lệ tham nhũng thì phải làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

Nhận thức rõ tầm
quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, trong các văn kiện đại hội đại
biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII, XII đã đề ra nhiều chủ trương, quan
điểm cụ thể. Đảng ta xem đấu tranh phòng, chống tham nhũng là sự nghiệp của
toàn dân. Quan điểm này được thể hiện rất rõ trong Văn kiện: “Nâng cao vai trò phát huy tính tích cực, chủ
động và phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, nhân dân,
doanh nghiệp, báo chí trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng”.  

Quan điểm của
Đảng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII đã có nhiều điểm mới về phòng, chống
tham nhũng, nhất là vấn đề động viên, khuyến khích, khen thưởng và chỉ đạo các
cơ chế để bảo vệ những tổ chức, cá nhân dám tố cáo hành vi tham nhũng. Vấn đề
này đã được Văn kiện khẳng định: “Có cơ
chế khuyến khích và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí”, với
phương châm: “Sai phạm đến đâu thì xử lý
đến đó và không có “vùng cấm” trong phòng, chống tham nhũng".

Để thực hiện
đường lối, chủ trương về phòng, chống tham nhũng của Đảng, Quốc hội đã ban hành
một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, như: Luật sửa đổi
bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 và ngày
20/11/2018 Quốc hội lại tiếp tục ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm
2018. Đặc biệt tại khoản 2 Điều 8 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: "Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức,
viên chức phải... kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu
hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền". Có thể nói đây là đầu tiên
trong lịch sử Việt Nam, vấn đề phòng, chống tham nhũng được ghi nhận vào Hiến
pháp. Để phòng, chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung
năm 2017) đã có một chế định pháp lý riêng, quy định các tội phạm tham nhũng.

Đặc biệt, Ban Chỉ
đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương, mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, cùng với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương
đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nên trong những năm qua, nhiều vụ việc, vụ án
tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và đưa ra xét xử nghiêm
minh theo đúng các quy định của pháp luật, được tuyệt đại đa số nhân dân đồng
tình ủng hộ, đánh giá cao.

Việc đẩy mạnh
cuộc chiến chống tham nhũng ở nước ta hiện nay dẫn đến số vụ, số đối tượng bị
phát hiện, điều tra, đưa ra xét xử tăng lên. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa
tham nhũng ở Việt Nam tăng lên mà nó chỉ khẳng định sự quyết liệt và tính hiệu
quả trong công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta. Điều này phủ định hoàn
toàn luận điệu của Việt Tân khi cho rằng “nạn tham nhũng ở Việt Nam sẽ chỉ ngày càng tồi tệ”.

Như vậy, chúng ta
có thể thấy, công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay đang được toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành một cách quyết liệt và toàn diện, với nhiều
chủ trương, giải pháp quan trọng, thu được nhiều kết quả tích cực.

Suy cho cùng, mục
đích của Việt Tân và Hoàng Dũng khi đăng bài viết này nhằm xuyên tạc thực trạng công tác phòng chống tham nhũng ở
nước ta hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta có thể tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước,
công tác phòng, chống tham nhũng của nước ta sẽ đem lại nhiều kết quả tích cực
hơn nữa, góp phần làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, củng cố niềm tin của nhân dân
vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn
“diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động, đưa đất nước
ta ngày càng phát triển hơn nữa để sánh vai với các cường quốc năm châu.

NGUYỄN. ĐỒNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét