Người dân về quê sau dịch: Đừng khủng bố tinh thần họ nữa!

https://canhco.net/dang-lam-tro-gi-vay-xuan-ly-p557525.html


Nguồn: Cánh cò

http://hoicodo.com/806705/nguoi-dan-ve-que-sau-dich-dung-khung-bo-tinh-than-ho-nua/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét