Tôi chọn vắc xin của Trung Quốc còn hơn chọn máy thở của Mỹ

Tôi chọn vắc xin của Trung Quốc còn hơn chọn máy thở của Mỹ 😊

Nguồn: Trang thông tin chống phản động

http://hoicodo.com/796887/toi-chon-vac-xin-cua-trung-quoc-con-hon-chon-may-tho-cua-my/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét