Thông tin "Sau khi quận 12 thông báo chích thuốc Trung Quốc. Dân bỏ về hết." là thông tin không đúng sự thật

Thông tin “Sau khi quận 12 thông báo chích thuốc Trung Quốc. Dân bỏ về hết.” là thông tin không đúng sự thật. Sự thật là hôm nay Quận 12 không tổ chức tiêm vắc xin
Tài khoản đăng thông tin đã được cơ quan chức năng xác minh và đang tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Cờ đỏ TPHCM

Nguồn: Fanpage Cờ Đỏ Tp. Hồ Chí Minh

http://hoicodo.com/796611/thong-tin-sau-khi-quan-12-thong-bao-chich-thuoc-trung-quoc-dan-bo-ve-het-la-thong-tin-khong-dung-su-that/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét