Ông bác sĩ Võ Xuân Sơn kích động chống phá chủ trương tiêm vắc xin

Mới đây, ông bác sĩ Võ Xuân Sơn, trưởng phòng khám tư Exson tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết trên face cá nhân kích động phản đối việc tiêm vắc xin do Trung Quốc sản xuất.

Anh này viết “Đến giờ này, gia đình tôi và nhiều người chưa được chích vắc xin. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chích văc xin do Trung Cộng sản xuất. Và tôi cũng sẽ không để cho người nhà tôi phải chích văc xin do Trung Cộng sản xuất”. Đáng chú ý, anh này cho rằng “Vẫn biết trên thế giới này không thể có sự công bằng, nhất là ở trên cái đất nước mà sự minh bạch đã trở thành xa xỉ, thì công bằng còn là cái xa xỉ rất nhiều lần”.

Trước bài viết này của anh Võ Xuân Sơn, Viễn tôi có mấy lời.

Thứ nhất, không không tiêm vắc xin không sao, đó là quyền của anh. Gia đình anh không tiêm vắc xin, cũng không sao. Nhưng anh viết bài lên face kích động người khác không tiêm vắc xin, đó là tội lỗi và tội ác.

Anh cần biết thành phố Hồ Chí Minh đang vật lộn quay cuồng trong dịch bệnh. Vắc xin vẫn là cứu cánh duy nhất cho hy vọng đẩy lùi dịch bệnh và đa dạng hóa nguồn vắc xin, đẩy nhanh, đẩy mạnh tốc độ tiêm vắc xin là cách tiếp cận hợp lý nhất cho công cuộc chống dịch cho thành phố Hồ Chí Minh lúc này.

Muốn đạt độ bao phủ vắc xin rộng, cần đa dạng hóa vắc xin và sự hợp tác của người dân trong chủ trương tiêm vắc xin.

Đây không phải là thời điểm để ngồi kén cá chọn canh trong tiêm vắc xin. Mỗi một vắc xin đều có khả năng sinh miễn dịch và giúp chúng ta khả năng tự bảo vệ nhất định trước virus. Và chắc chắn một điều, khi toàn dân được bao phủ vắc xin thì dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi.

Như nhiều bài viết tôi đã phân tích, văc xin Trung Quốc có những tính năng của vắc xin. Nếu không sinh miễn dịch, nó không bao giờ được cấp phép và được sử dụng rộng rãi như thế này.

Điều quan trọng nhất với chúng ta lúc này là khẩn trương tiêm vắc xin chứ không phải kén cá chọn canh. Kén cá chọn canh để rồi tình thế ngày càng xấu đi là tội ác.

Là một bác sĩ, đáng lẽ ông Võ Xuân Sơn nên thấu hiểu điều đó và góp phần cho công tác tuyên truyền chứ không phải kích động phá hoại chủ trương chung.

Thứ hai, cũng cần nhắc lại cách đây một tháng chính ông viết bài phê phán chính quyền không đưa ông vào danh sách “ưu tiên” tiêm vắc xin. Giờ khi biết thành phố có chủ trương đẩy mạnh chính sách tiêm chủng, ông lại lên tiếng kén cá chọn cnah và kích động phá hoại.

Ông cũng đa nhân cách quá.

Nhưng nhân cách làm người tối thiểu thì không có.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

http://hoicodo.com/794726/ong-bac-si-vo-xuan-son-kich-dong-chong-pha-chu-truong-tiem-vac-xin/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét