Ok ok...phổi tôi còn tốt, tiếp đi.

Ok ok…phổi tôi còn tốt, tiếp đi.


Nguồn: Facebook Bão Lửa

http://hoicodo.com/800185/ok-ok-phoi-toi-con-tot-tiep-di/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét