Người "tài quốc gia" cơ đấy, vừa cmt 01 phát đã chặn...

Người “tài quốc gia” cơ đấy, vừa cmt 01 phát đã chặn… đúng là “đừng thấy đỏ mà tưởng chín” (TBT Nguyễn Phú Trọng).Nguồn: Facebook Bão Lửa

http://hoicodo.com/794085/nguoi-tai-quoc-gia-co-day-vua-cmt-01-phat-da-chan/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét