“Ngày đen tối” là khi “dân chủ tào lao” lên tiếng

Trong nhiều năm qua, các đối tượng “dân chủ” vẫn thường xuyên sử dụng chiêu bài xuyên tạc lịch sử để chống phá đất nước. Lợi dụng những khó khăn hiện tại do dịch bệnh gây ra, các “nhà bình loạn” lại tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “lật sử” để công kích chế độ, hướng lái thông tin một cách tiêu cực. “Sau “giải phóng” là chuỗi ngày đen tối” là bài viết được “cây bút máu” Đỗ Ngà tung ra. Vẫn như thường lệ, bài viết của Đỗ Ngà là những thông tin sai trái, xuyên tạc một cách trắng trợn thực tiễn lịch sử đất nước. Bằng các lập luận xảo trá của mình, Đỗ Ngà đã bôi bẩn chế độ, phủ nhận những kết quả tích cực mà Việt Nam đã đạt được.

Luận điệu xuyên tạc lịch sử, công kích hiện tại của Đỗ Ngà

Trong đó, Đỗ Ngà tập trung chống phá, xuyên tạc vào các nội dung gồm: (1) Ca ngợi nền kinh tế của chế độ Việt Nam cộng hoà, cho rằng “Cả miền nam xây dựng bao năm, CS vào phá tan nát trong chốc lát”, “Giai đoạn từ năm 1975-1986 là giai đoạn kinh hoàng. Toàn bộ nền kinh tế phồn thịnh dưới thời VNCH bị xóa sạch”. (2) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của kinh tế Việt Nam. (3) Tấn công tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc trắng trợn rằng “Hiện nay ĐCS đang dựng lên một mớ lý luận hổ lốn mà trong đó mọi câu nói của ông Hồ Chí Minh đều được quẳng vào, nó được gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Chính những thứ đó, những thứ mà người CS học và làm theo nó đã, đang và sẽ tiếp tục tàn phá nỗ lực của toàn dân theo cách khác với những gì nó đã từng”…

Một điều vô cùng nguy hiểm là những luận điệu “lật sử”, sai trái được Đỗ Ngà rêu rao như trên đã tiếp nhận đến không ít người dùng mạng xã hội. Những luận điệu được Đỗ Ngà rêu rao ở trên là những luận điệu xấu, độc hại, cần nhanh chóng vạch trần, loại bỏ.

Trước hết, nói về chế độ VNCH, đây là chế độ “ốc không mang nổi mình ốc”, không tự nuôi nổi nó. Thực tế, đây là nền kinh tế lệ thuộc vào viện trợ, giai đoạn từ 1954 đến 1975, VNCH nhận hơn 26 tỷ USD viện trợ của Mỹ (khoảng 197,6 tỷ USD theo thời giá năm 2015), trong đó khoảng 10 tỷ USD viện trợ kinh tế, 16 tỷ USD viện trợ quân sự, ngoài ra còn các viện trợ khác… Theo tác giả M.McLear viết trong cuốn “Vietnam, the ten thousand day war (Việt Nam, cuộc chiến mười nghìn ngày) xuất bản năm 1982, khi dẫn lời của Nguyễn Văn Thiệu: “Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi dinh Độc Lập”. Sau khi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam theo Hiệp định Paris đi kèm việc cắt giảm viện trợ, tình hình kinh tế của VNCH đã lâm vào suy thoái, Theo các thống kê, chỉ trong năm 1973, số người ăn xin ở Sài Gòn tăng gấp hai lần so các năm trước, lạm phát gia tăng với tốc độ chóng mặt khiến kinh tế càng suy sụp, ở miền nam có hai triệu người thất nghiệp, một nửa trong số này sống ở Sài Gòn. Như vậy, việc “tô hồng” cho chế độ VNCH chỉ là những luận điệu lừa lọc dối trá.

Thứ hai, việc phủ nhận phủ nhận sự phát triển của kinh tế Việt Nam rõ ràng là sự xuyên tạc trắng trợn. Chúng ta không phủ nhận sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam đã trải qua những giai đoạn khó khăn, cả do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Từ 1975 đến giữa thập niên 1980, nền kinh tế lâm vào suy thoái nghiêm trọng, lạm phát hoành hành. Tuy nhiên, Việt Nam đã nhanh chóng nhìn nhận thực tiễn và đưa ra giải pháp phù hợp. Từ sau Đại hội VI, Việt Nam đã có những phát triển mạnh mẽ, toàn diện về mọi mặt. Sau 35 năm Đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Năm 2020, quy mô nền kinh tế nước ta đạt hơn 343 tỷ USD đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á (sau In-đô-nê-xi-a 1.088,8 tỷ USD; Thái Lan 509,2 tỷ USD và Phi-li-pin 367,4 tỷ USD). Đồng thời, Việt Nam đã trở thành đối tác kinh tế của nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Song song với phát triển kinh tế, Việt Nam cũng tích cực giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như xoá đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, y tế, văn hoá…Đây là minh chứng rõ nhất đập tan những luận điệu xảo trá được Đỗ Ngà đưa ra.

Cuối cùng, việc phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là điều không thể chấp nhận. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam; có sự tiếp thu và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đảng, Nhà nước ta đã xác định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã giúp chúng ta hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng đất nước khỏi áp bức, nô lệ, giành lại độc lập, tự do. Trong thời bình, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước ta trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu, kết quả đã đạt được về mọi mặt của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội đến y tế, giáo dục… là minh chứng cho thấy việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam hoàn toàn đúng đắn, phù hợp.

Xuyên tạc lịch sử là phá hoại tương lai. Đằng sau những lời lẽ mị hoặc, tưởng chừng như vì dân được Đỗ Ngà và các con buôn “dân chủ” đưa ra thực chất là mưu đồ chống phá lại nền hào bình, ổn định và độc lập của dân tộc. Vì vậy, cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi hoạt động xuyên tạc lịch sử, chống phá đất nước được đưa ra.

Bảo An


Nguồn: Cánh cò

http://hoicodo.com/798853/ngay-den-toi-la-khi-dan-chu-tao-lao-len-tieng/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét