CĐM đang bị các thế lực thù địch, tụi 3 sọc ngụy, bọn Việt Tân dắt mũi hằng ngày

Đây, các bạn vào mà xem. Cđm nước mình đang bị các thế lực thù địch, tụi 3 sọc ngụy, bọn Việt Tân dắt mũi hằng ngày trên các trang mạng thông tin đại chúng. Chúng xúc phạm Bác Hồ chúng ta. Chúng đôi khi dùng một hình ảnh diễn giả, hay một số sự việc không đúng sự thật, chúng chờ chực thời cơ đất nước ta có một việc nhỏ hay việc lớn sai trái gì, là bọn chúng lại hùa nhau lên các trang mạng để bị đặt xuyên tạc, dắt mũi mọi người dân ( đa số là những người tin tưởng những điều đó phần lớn lại không tìm hiểu kĩ càng sự việc) cứ thấy đăng lên như vậy rồi hùa nhau theo tin là như vậy. Mà đa số bọn chúng toàn dùng acc Face ảo để sủa dơ sủa bậy, được bọn tư bản hay bọn Việt Tân trợ cấp tiền để chống phá đất nước chúng ta.

Như trong ảnh thì tôi nắm được cái thóp rồi mới nói lý với bọn chúng. Cuối cùng bọn chúng nhắm ăn không được, cãi không đúng nên im phăng phắt và chơi chiêu trò report acc Face của tôi.

Đất nước đang vững tin vào Đảng và nhà nước nên mọi người hãy chú ý hơn khi đọc được những bài viết không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật.

Mong ad duyệt bài.
Nguồn: Trang thông tin chống phản động

http://hoicodo.com/791631/cdm-dang-bi-cac-the-luc-thu-dich-tui-3-soc-nguy-bon-viet-tan-dat-mui-hang-ngay/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét