Lời tuyên bố sau khi Pháp lập Chính phủ bù nhìn toàn quốc tại Hà nội (7-6-1948) (26)

http://hoicodo.com/768656/64f4f7c0b5a89918648fb5542738f858/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét