Về âm mưu thâm độc tấn công ông Vương Đình Huệ

Sau kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã kiện toàn các chức danh nhà nước. Nhận xét về đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam, các học giả, nhà nghiên cứu và truyền thông quốc tế đánh giá cao về khả năng lãnh đạo, điều hành đất nước của các đồng chí. Tuy nhiên, một số đối tượng, tổ chức vẫn cố tình hướng lái, công kích, chống phá, bôi nhọ uy tín lãnh đạo nhằm mục đích chống phá chính quyền.

Trong một bài viết có tiêu đề “Ông Vương Đình Huệ thề gì trong bụng” được tổ chức phản động Việt Tân đăng tải, một lần nữa tổ chức này lại thể hiện rõ bộ mặt phản động đầy kệch cỡm cũng như khả năng hiểu biết chính trị hạn hẹp. Theo đó, các luận điệu được Việt Tân đưa ra là: “tại sao Quốc hội mới chưa được bầu mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã kết thúc nhiệm kỳ làm Chủ tịch Quốc hội?”, “Quốc hội khóa XIV chưa hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV chưa được bầu ra nhưng tân Chủ tịch Quốc hội đã được bầu ra là không đúng với Hiến pháp”,…

Trước hết, nói về quy định pháp lý, rõ ràng việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và bầu đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội là hoàn toàn đúng quy định. Căn cứ vào Khoản 7, Điều 70, Hiến pháp 2013 quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội là: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc…”.

Đồng thời, việc bầu, miễn nhiệm đối với các chức danh nhà nước cũng được quy định cụ thể trong Luật Tổ chức Quốc hội. Cụ thể, Điều 8 quy định: “Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử chức vụ từng người của Ủy ban thường vụ Quốc hội” và Điều 11 quy định: “Quốc hội miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn …”.

Mặt khác, cần hiểu rằng việc bầu đồng chí Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội là của Quốc hội XIV, không phải là bầu cho Quốc hội XV. Nếu sau khi Quốc hội XV được bầu ra, đồng chí Vương Đình Huệ không trúng cử đại biểu Quốc hội hoặc không được Quốc hội khóa XV tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội thì đồng chí Vương Đình Huệ cũng sẽ không nắm giữa chức vụ này nữa. Ấy vậy mà tổ chức phản động Việt Tân vẫn lu loa xuyên tạc rằng, ” ông Vương Đình Huệ nhất quyết phải trúng cử, và trúng vào ghế Chủ tịch Quốc hội khóa 15″. Rồi coi đó là lý do để công kích đồng chí Vương Đình Huệ, “ông Vương Đình Huệ đã ‘thầm thì trong bụng’ lời thề gì“.

Công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước ta được thực hiện khách quan, dân chủ, căn cứ trên nhu cầu công tác, hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Những luận điệu xấu, độc được đưa ra suy cho cùng cũng chỉ là tiêu xảo được các đối tượng, tổ chức chống phá tung ra để đánh lừa dư luận. Tuy nhiên, những luận điệu vô căn cứ chắc chắn sẽ nhanh chóng bị dư luận vạch trần.

Bảo An

* Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả 


Nguồn: Cánh cò

http://hoicodo.com/755790/ve-am-muu-tham-doc-tan-cong-ong-vuong-dinh-hue/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét