Một tổ chức ngoại vị của Việt tân mới được thành lập với mưu đồ gì?

Sau khi Bộ Công an công bố “Việt Tân” là tổ chức khủng bố; đồng thời xử lý nghiêm những người có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt Tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt Tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt Tân”…, một số đối tượng cầm đầu, cốt cán trong tổ chức đã tuyên bố rút ra khỏi tổ chức để thực hiện các dự án riêng.

MỘT TỔ CHỨC NGOẠI VỊ CỦA VIỆT TÂN MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP VỚI MƯU ĐỒ GÌ?

Với mưu đồ lợi dụng danh nghĩa các tổ chức NGO nước ngoài, lợi dụng các vấn đề liên quan “dân chủ” “nhân quyền”, để qua đó hình thành các tổ chức chống phá với bề ngoài là thực hiện các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền nhưng bản chất thật sự là tiến hành các hoạt động khủng bố, chống phá Việt Nam với mưu đồ lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam.

Sau khi một tổ chức được sinh ra với phương thức thủ đoạn như vậy của tổ chức khủng bố Việt tân – VOICE bị các cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành xử lý thì nay một tổ chức có tên là RISE cũng đã thành lập với mưu đồ như trên. Tổ chức RISE hoạt động dưới vỏ bọc tổ chức phí chính phủ (NGO) theo mô hình tổ chức “xã hội dân sự”, bảo vệ môi trường, nhu cầu dân sinh, là những vấn đề thu hút được sự chú ý của người dân để tập hợp lực lượng, kích động bạo loạn, biểu tình trong nước; huấn luyện đào tạo cho các cá nhân, hội nhóm người Việt trong và ngoài nước nhằm gây dựng các tổ chức chính trị đối lập.

Vậy bản chất của RISE là gì?

RISE đội lốt “xã hội dân sự” để vận động các tổ chức, cá nhân chống phá bên ngoại để qua đó gây các quỹ dân chủ hoặc quyên góp qua hoạt động cộng đồng nhằm chống chính quyền, gây bức xúc dư luận. Trong đó chúng tăng cường việc mở các khóa huấn luyện để huấn luyện các nhân tố tạo dựng ngọn cờ trong nước để qua đố mưu đồ tiến hành cách mạng đường phố trong nước

Với thành phần cốt cán lập ra cái gọi là RISE đều là những cá nhân giữ vai trò quan trọng trong tổ chức khủng bố Việt tân để phát triển lực lượng. Ba thành viên cốt cán của “Việt Tân” gồm Trinnitry Phạm Hồng Thuận, Angelina Trang Huỳnh và Nguyễn Quốc Trinh “công khai” xin ra khỏi tổ chức “Việt Tân”, tuyên bố thành lập cái gọi là tổ chức “RISE”. Dù trên danh nghĩa “ly khai” với Việt tân, nhưng RISE vẫn giữa các cách thức hoạt động giống như các tổ chức ngoại vi của Việt Tân.

Để nhanh chống tạo dựng vị thế của mình trong giưới chống phá, RISE đã nhanh chóng sử dụng phương thức “chính trị hóa”, “quốc tế hóa” các hoạt động chống Nhà nước Việt Nam. Và đây là âm mưu hết sức nguy hiểm để lôi kéo các quốc gia can thiệp vào vấn đề dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Dù có cố tình che dấu như thế nào đi chăng nữa thì dư luận dễ dàng bóc mẽ, phơi bày được âm mưu chống phá của tổ chức khủng bố Việt Tân và các tổ chức ngoại vi. Nhận thức, nhận diện được âm mưu, hoạt động, bản chất của các tổ chức chống phá không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà đó là là trách nhiệm của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Huyền Pha

Nguồn: Người con Đất Mẹ

http://hoicodo.com/754247/mot-to-chuc-ngoai-vi-cua-viet-tan-moi-duoc-thanh-lap-voi-muu-do-gi/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét