Lê chí Thành tự ứng cử đại biểu Quốc hội là một chiêu trò nguy hiểm phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Lê Chí Thành nguyên là Đại uý – cán bộ Công an Trại giam Thủ Đức – Z30D. Trong quá trình công tác ở đây Thành được đánh giá là một cán bộ yếu kém về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Theo báo cáo của Trại giam Z30D thì đã có tới 51 lần Thành bỏ vị trí công tác, trong đó có lần Thành được giao nhiệm vụ quản lý các tội phạm trọng án. Vì thế, nhiều năm liền Thành chỉ đạt mức “hoàn thành nhiệm vụ”, có năm ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ”. Sau đó, Thành bị điều chuyển công tác về trại Xuân Lộc – Z30A. Tại đây, Thành vẫn chứng nào tật ấy, không có sự tiến bộ, thậm chí càng tha hóa đạo đức, tư cách người Công An nhân dân. Đặc biệt, sau khi bị Trại giam tiến hành xử lý kỷ luật thì thành sử dụng mạng xã hội, lập các tài khoản Facebook, fanpage, Youtube để xuyên tạc sự thật, xúc phạm đến uy tín, danh dự và hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân. Lê Chí Thành lợi dụng vào việc “chống giặc nội xâm” cố tình câu kết với các tổ chức phản động lên mạng xã hội bôi nhọ ngành Công An, thách thức pháp luật, chống đối Nhà nước. Ngày 31/7/2020, Cục Quản lý Trại giam Bộ Công An đã quyết định tước danh hiệu Công An nhân dân và khai trừ ra khỏi Đảng đối với Lê Chí Thành. Ra khỏi ngành, Thành ngày càng ngông cuồng hơn, lộ rõ bộ mặt cấu kết với các phần tử phản động trong và ngoài nước tuyên truyền xuyên tạc tình hình đất nước nhằm mục đích gây mất niềm tin trong nhân dân đối với Đảng và Nhà Nước tạo cớ cho thế lực thù địch chống phá chế độ.

Cách đây mấy hôm, sau khi đối tượng Lê Dũng Vova, một kẻ từng có tiền sử hành vi tuyên truyền chống Nhà nước và là thành viên ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt tân tuyên bố tự ứng cử Đại biểu Quốc hội thì Lê Chí Thành cũng tiếp tục bày trò tuyên bố tự ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Biết rằng ứng cử và tự ứng cử là quyền của công dân và không bị hạn chế. Người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đều có quyền lợi như nhau và các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho họ tham gia.

Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, người ứng cử ĐBQH phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của ĐBQH quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội (Điều 2 Luật số 57/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014). Cụ thể, 7 tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội được quy định như sau:

1. Đủ 21 tuổi trở lên tính đến ngày được công bố bầu cử.

2. Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

4. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ ĐBQH.

5. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

6. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

7. Có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Từ những tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội nêu trên thì thấy rằng Lê Chí Thành chỉ có đáp ứng hai tiêu chuẩn (tiêu chí 1 và tiêu chí 7 là đủ 21 tuổi và là có quốc tịch Việt Nam), còn 05 tiêu chuẩn còn lại thì Lê Chí Thành lại không đáp ứng mà thậm chí còn theo chiều hướng ngược lại.

Trình độ Lê Chí Thành chắc hẳn thấp nhất cũng là 12/12 nên việc đọc và hiểu những tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội là không vấn đề. Thế nhưng Lê Chí Thành vẫn ngoan cố bày ra cái chiêu trò phá hoại thì mọi người có thể hiểu được bản chất con người Lê Chí Thành như thế nào.

Phải chăng Lê Chí Thành tự biết rằng việc tự ứng cử Đại biểu Quốc hội thì chắc chắn sẽ bị loại ngay từ vòng hiệp thương ban đầu nên Thành nên lợi dụng lý do này để xuyên tạc, vu cáo cho nhà nước Việt Nam không có quyền “dân chủ”, không có quyền tự do nhằm thực hiện các hoạt động chống phá đất nước.

Thiết nghĩ, phải cảm thấy rất may mắn khi ngành Công an đã loại bỏ sớm “con sâu làm rầu nồi canh” ra khỏi lực lượng. Nếu không, những phần tử như Thành leo cao lên các vị trí trong ngành Công An sẽ nguy hiểm thế nào cho đất nước. Qua đây mỗi chúng ta cần nhìn rõ bộ mặt thật của Thành và những kẻ đang cóý đồ phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2921 – 2026./.

Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý

http://hoicodo.com/744852/le-chi-thanh-tu-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-la-mot-chieu-tro-nguy-hiem-pha-hoai-cuoc-bau-cu-quoc-hoi-va-hdnd-cac-cap/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét