Chuyên mục hài: Cái gì cũng tại Cộng sản

Nguyên Trưởng Ty cảnh sát ngụy tỉnh Bến Tre nay đã 83 tuổi định cư ở Mỹ bị một thanh niên da trắng kỳ thị đánh tím mặt, trật xương cổ. Nay Y đã ra viện và trả lời phỏng vấn kênh nửa vòng trái đất TV, hắn nói rằng tị nạn Cộng sản qua Mỹ gần 40 năm nay rồi tụi Cộng sản vẫn bám theo trả thù hắn…. Ôi, đúng là tên ngụy già, đã ngu rồi còn bị lẫn…??!!

Ist möglicherweise ein Bild von eine oder mehrere Personen

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

http://hoicodo.com/749196/chuyen-muc-hai-cai-gi-cung-tai-cong-san/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét