VOA 'mượn lời' Lê Đình Cống để 'vẽ tranh'!

Gần đến “Ngày Hội toàn dân”, ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội Việt Nam khóa XV, đi ngược lại với không khí chung của dân tộc, vẫn còn có những tiếng nói lạc lõng, mang danh “phản biện xã hội” của một số cá nhân vào hùa với các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

Ngày 8/2/2021, VOA mượn lời ông Nguyễn Đình Cống, một trong những “nhà” phản biện xã hội, qua bài “giáo sư, cử tri: Quốc hội cần người ngoài đảng chỉ để trang trí” để xuyên tạc sự thật ở Việt Nam.

VOA cho rằng “…Đảng Cộng sản có khoảng 5 triệu đảng viên song lại nắm số ghế áp đảo tuyệt đối trong quốc hội.” là một điều “bất hợp lý”; rồi mượn lời phán bừa của Nguyễn Đình Cống “Cũng đánh giá về các đại biểu quốc hội ngoài đảng thuộc khóa 14, giáo sư Nguyễn Đình Cống, 83 tuổi, lưu ý rằng nếu trừ đi các đại biểu tôn giáo, dân tộc thiểu số, chỉ có khoảng 6-7 người đã tự ứng cử, và nhìn chung họ thể hiện rằng “không có tích sự gì””, “…vào đấy chỉ để làm nghị gật”, …

VOA ‘mượn lời’ Lê Đình Cống để ‘vẽ tranh’!

Đảng Cộng sản xứng đáng là đại biểu cho quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Năm 2013, với sự đồng tình, ủng hộ của tuyệt đại đa số người dân, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó Điều 4, bản Hiến pháp chỉ rõ “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc,…”. Vậy thì đại biểu Quốc hội là đảng viên chiếm đa số trong Quốc hội cũng là lẽ thường tình, cũng là hợp với lòng dân, có gì mà “bất hợp lý” ở đây hả VOA?

Các đại biểu Quốc hội là người ngoài Đảng thực sự là đại biểu của nhân dân, cử tri cả nước. Để trở thành đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên đều phải thỏa mãn nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí được nhân dân tín nhiệm, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc của ứng cử viên. Việc ứng cử viên không đủ điều kiện để bầu như Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, … đều là những người không được nhân dân, cử tri nơi cư trú ủng hộ, giới thiệu, họ  thực sự chưa đủ đức, tài để cử tri gửi gắm niềm tin. Những tiếng nói của các đại biểu như nhà sử học Dương Trung Quốc hay PGS, TS Nguyễn Lân Hiếu,… trên diễn đàn Quốc hội đã chứng tỏ phát biểu “không tích sự gì”, “vào đấy chỉ để làm nghị gật”,… của VOA, của Nguyễn Đình Cống là những phát biểu xằng, không đúng sự thật. Việc làm và những đóng góp của các đại biểu đó rất đáng để những Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Quang A,… phải học tập, làm theo.

Việc Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muốn tăng số lượng đại biểu ngoài Đảng chính là một hình thức mở rộng dân chủ. Điều đó khẳng định đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, Quốc hội nước ta, khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam rất mong muốn nhận được nhiều đóng góp tâm huyết của những cá nhân ngoài Đảng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn cho nhân dân Việt Nam. VOA đừng mất thời gian, mượn những tiếng nói lạc lõng để xuyên tạc sự thật ở Việt Nam.

Nguyễn Minh

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

http://hoicodo.com/735501/voa-muon-loi-le-dinh-cong-de-ve-tranh/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét