Phạm Minh Vũ đang tự rớt lại phía sau?

Hiện nay, nhiều đối tượng cơ hội chính trị đang tung ra những thông tin, luận điệu tiêu cực, sai trái, xấu, độc, hại trên mạng xã hội nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Đại hội XIII, tiếm danh hai tiếng “nhân dân”.

Những ngày vừa qua là thời điểm đặc biệt của Đảng và Nhân dân. Một mặt, Đảng ta tổ chức Đại hội XIII để tổng kết, đánh giá kết quả, vai trò lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ XII vừa qua; xây dựng, đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo trong thười gian tới và tiến hành công tác nhân sự, lựa chọn những người đủ đức, đủ tai ngồi vào các vị trí quan trọng để lãnh đạo đất nước. Đi song song với đó, Đảng, Chính phủ cũng phải căng mình để điều hành, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Có thể nói, đây là thời điểm “sơn hà một gánh, nặng hai vai”.

Những luận điệu tiếm danh nhân “dân”

Đảng cộng sản Việt Nam từ nhân dân mà ra, mọi lợi ích của Đảng đều gắn chặt với quần chúng nhân dân. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Trong Điều lệ Đảng đã nêu rõ, tất cả đảng viên đều phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực tiễn cũng đã chứng minh Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, luôn cố gắng lãnh đạo, đưa đất nước đi lên, xây dựng một xã hội giàu đẹp, văn minh, mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự thịnh vượng cho quần chúng nhân dân.

Có thể khẳng định, tại Việt Nam, Đảng cộng sản – Nhà nước – Nhân dân là những thành tố đặc biệt quan trọng, có mối quan hệ khăng khít với nhau, nếu bất kỳ một thành tố nào suy yếu cũng sẽ tạo ra những nguy cơ vô cùng lớn đối với an ninh quốc gia.

Trong bối cảnh Đại hội XIII của Đảng đang diễn ra, những luận điệu phản động, chống phá, xuyên tạc, quy chụp tiếp tục được các đối tượng xấu, cơ hội chính trị đưa ra nhằm tạo ra một bức tranh lệch lạc, tiêu cực, trái chiều về tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Trên một số trang mạng xã hội do các đối tượng xấu điều hành, bài viết với tiêu đề “ Trên đường hoa lệ, hoa cho quan và lệ cho dân” của đối tượng Phạm Minh Vũ đang được chia sẻ, lan truyền.

Vẫn với giọng điệu “ngáo đời” và điêu ngoa, Phạm Minh Vũ tiếp tục xuyên tạc tình hình đời sống của nhân dân tại Việt Nam để tạo mũi nhọn công kích, chống phá Đảng. Đặt trong bối cảnh Đại hội XIII đang diễn ra, Phạm Minh Vũ tiến hành so sánh một cách khập khiễng, có chủ đích về mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân để từ đó đưa ra những nhận định sai trái nhằm đánh lừa quần chúng nhân dân.

Đối tượng này cho rằng Đảng ta đang “phớt lờ”, “mặc kệ” nhân dân trong khu vực cách ly, không quan tâm đến đời sống nhân dân mà chỉ lo tổ chức Đại hội Đảng. Và rồi, với những lập luận theo kiểu “dây cà ra dây muống”, Phạm Minh Vũ tung ra nhận định: “Câu hỏi Tiền thuế của dân “chạy” đi đâu quả là một trong những câu hỏi bí mật nhất Việt Nam. Chẳng ai biết nó làm vào mục đích gì khi co việc dân cần thì cuối cùng Nhân dân tự lo cho nhau”. Cuối cùng, bằng giọng điệu “dân túy” nửa mùa, Phạm Minh Vũ hướng lái thông tin rằng: “Có ai đó từng nói con đường đảng đi thật quang vinh, đường Dân đi sao tối tăm mờ mịt quả không sai”.

Không ai bị bỏ mặc phía sau

Tại Việt Nam, nhân dân luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi quyết sách. Đặc biệt trong mùa dịch, những giá trị đầy nhân văn, mang đậm tình người, thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng nhân dân càng được sáng rõ. Không có chuyện Đảng ta không quan tâm đến lợi ích của nhân dân, bỏ mặc nhân dân như những gì các đối tượng tung ra.

Trước khi nói về việc Đảng ta đã làm gì được cho quần chúng nhân dân trong mùa dịch, xin dẫn lại một số ví dụ tại các xứ sở được các nhà dân chủ coi là “thiên đường dân chủ” để thấy rõ bản chất. Tại Mỹ, Covid-19 lan tràn, không có cách ly, không có chăm sóc y tế miễn phí, tất cả đều “sống chết măc bay” và sức khỏe thuộc về người có tiền. Trong khi dịch bệnh không được khống chế thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn diễn ra và theo Center for Responsive Politics (CRP) – tổ chức độc lập chuyên theo dõi hoạt động chi tiêu trong chính trị ở Mỹ – tổng chi phí bầu cử Mỹ 2020 lên tới gần 14 tỉ USD. Việc gây quỹ bầu cử Tổng thống được biết đến với “mật mã” là 501(c) theo mã dịch vụ “doanh thu nội bộ”, những người cống hiến tiền gây quỹ sẽ được miễn thuế trong nhiều năm. Thực tế, số tiền phục vụ cho bầu cử một tỷ lệ không nhỏ cũng xuất phát từ tiền thuế của người dân.

Tại Việt Nam, khi dịch bệnh nảy sinh, ngay lập tức Đảng, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt để bảo vệ sức khỏe của người dân; đối với những trường hợp bị cách ly, Đảng, Nhà nước cũng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu một các miễn phí và đặc biệt, việc chăm sóc y tế luôn được quan tâm để không ai bị bỏ mặc khí sau. Ấy thế nhưng những “mõ làng dân chủ” vẫn khua môi, múa mép công kích Đảng, Nhà nước. Trong khi đó, ở nhiều nước tư bản, việc người dân không được tiếp cận y tế, không được quan tâm chăm sóc sức khỏe thì họ lại ca ngợi là vì dân. Có vẻ não bộ của không ít kẻ núp bóng dân chủ, nhân quyền đang bị hoạt động ngược.

Một lần nữa xin nhấn mạnh, nếu cảm thấy ở Việt Nam không được Đảng, Nhà nước quan tâm thì xin mời các “nhà dân chủ” hãy đến “thiên đường dân chủ” mà mình mong muốn. Nếu vẫn sống tại Việt Nam, vẫn ăn cơm của người Việt thì hãy chấp hành đúng quy định của Việt Nam.

Bảo An

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.


Nguồn: Cánh cò

http://hoicodo.com/732471/pham-minh-vu-dang-tu-rot-lai-phia-sau/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét