Bị nguyên thủ nước ngoài chúc Tết nghĩa là bị ngoại thuộc?

Từ năm 2008 đến nay, giới chống Cộng đã liên tục lợi dụng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, với biểu hiện là tâm lý bài Trung Quốc, để tuyên truyền chống Nhà nước. Một phần đáng kể nhân sự của họ xuất phát từ các phong trào ký kiến nghị và biểu tình, trong đó họ cáo buộc Nhà nước Việt Nam “thân Trung Quốc”, “bán nước cho Trung Quốc”. Dù gần đây xu hướng tuyên truyền này đã mất dần tầm ảnh hưởng, đôi lúc nó vẫn bộc phát qua những vụ việc rất buồn cười. Chẳng hạn, ngày 09/02, tài khoản FB Trang Truong đã tuyên truyền rằng qua việc nguyên thủ Trung Quốc, là ông Tập Cận Bình, chúc Tết người dân Việt Nam, có thể thấy Nhà nước Việt Nam đã lệ thuộc Trung Quốc:

Buồn thay, việc nguyên thủ các nước chúc Tết nhân dân của nhau là điều rất bình thường. Đây là một nghi thức xã giao mà nhiều đời tổng thống Mỹ, như Obama và Trump, từng thực hiện:

Mới đây, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cũng chúc Tết người dân Việt Nam, với thái độ còn thân mật hơn:

Vụ việc này, một lần nữa, cho thấy cách tuyên truyền của giới chống Cộng đậm tính võ đoán và không hề dựa trên sự thật khách quan. Nó cũng cho thấy một khi Nhà nước Việt Nam bảo vệ vững chắc nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc, giới chống Cộng sẽ không thể tiếp tục lợi dụng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, trừ phi họ bịa ra những thuyết âm mưu sai sự thật và chỉ đánh lừa được những người thiếu hiểu biết.

Nguồn: Loa phường

http://hoicodo.com/736859/bi-nguyen-thu-nuoc-ngoai-chuc-tet-nghia-la-bi-ngoai-thuoc/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét