Việt tân thôi cái trò ngông cuồng với những ngôn từ ‘bất mãn’

Trong khi cả nước hân hoan phấn khởi hướng về Đại hội XIII của Đảng, các đối tượng thù địch, phản động ra sức gây nhiễu thông tin, làm mất tin của nhân dân với Đảng, nhằm thực hiện mưu đồ chính trị đê hèn của chúng.

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, trên trang facebook Việt Tân đã đăng bài viết “Đại hội 13: Đảng hèn với giặc, ác với dân”. Đồng thời lớn tiếng rêu rao để lừa rối nhân dân cho rằng “hèn với giặc, ác với dân chính là Đảng cộng sản”. Rõ ràng đây là thủ đoạn nhằm phủ nhận công lao của Đảng, nói xấu Đảng, đi ngược lại với nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Để biết được Đảng ta có “hèn với giặc” hay không thì ngược dòng lịch sử trong suốt chiều dài của thời gian từ khi cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo để hiểu được công lao của Đảng và bộ mặt “tâm xà” và “khẩu xà” của tổ chức khủng bố Việt Tân. Sự thật lịch sử đã chứng minh một thực tế không ai có thể phủ nhận đó là Đảng ta đã tiếp nối truyền thống yêu nước, giữ nước của dân tộc, kiên quyết chống giặc ngoại xâm, giải phóng nhân dân, phấn đấu vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mọi người ai cũng hiểu dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Đảng, với gậy tầm vông, giáo mác, khẩu súng trường đã đánh đuổi thực dân Pháp kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Cũng với những vũ khí mang vác, kém hiện đại, Đảng lãnh đạo chiến thắng đế quốc Mỹ với những vũ khí tối tân để thống nhất đất nước. Sau chiến thắng Pháp, Mỹ Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân chiến thắn trong chiến tranh biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, bảo vệ vũng chắc chủ quyền quốc gia. Như vậy có thể khẳng định rằng Đảng ta kiên quyêt chống giặc ngoại xâm đến cùng đó là một thực tế không thể phủ nhận. Chính vì vậy mà tổ chức khủng bố Việt Tân rêu rao Đảng ta “hèn với giặc” là không đúng thực tế mà thực chất là phủ nhận công lao của Đảng, nói xấu Đảng mà thôi.

Trang facebook Việt tân lố bịch cho đăng tải những bài viết với những ngôn từ ‘bất mãn’

Sự thâm độc đến ngu xuẩn khi Việt Tân lại còn lớn tiếng nói Đảng “ác với dân” thì thật nực cười. Bởi vì, những người con đất Việt ai cũng hiểu cũng biết rằng dưới sự “khai hóa văn minh” của Pháp dân ta hoàn toàn mất tự do, phải mang thân phận nô lệ, nhân phẩm bị chà đạp trước sự ngang ngược của chế độ thực dân phong kiến, cuộc sống đói khổ, cơ cực bần hàn, đỉnh điểm là nạn đói Ất Dậu 1945. Nhân dân miền Nam sống dưới chính quyền tay sai do đế quốc Mỹ dựng lên đó là cảnh máy chém khi mà những ngườ bị chém trước khi chết không hiểu mình bị phạm tội gì. Những cuộc thảm sát của quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam cộng hòa gây ra với dân thường như thảm sát Mỹ Lai, Sơn Mỹ… không phải là hiếm. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta được sống tự do, bình đẳng trước pháp luật, được làm chủ đất nước mình, đời sống nhân dân ngày một nâng cao từ chỗ thu nhập là nận đói Ất Dậu 1945 làm cho khoảng hai triệu người chết vì đói. Các kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới đã tàn phá sức người, sức của nhưng đến nay thu nhập bình quân đầu người của nước ta là 2.750 USD. Vậy mà, tổ chức khủng bố Việt Tân lại còn lớn tiếng nói Đảng “ác với dân” là hoàn toàn sai sự thật, đó chỉ là sự rối trá, gây nhiễu thông tin phủ nhận công lao của Đảng, nói xấu Đảng, chống phá cách mạng của nhân dân ta mà thôi.

Luận điệu phản động “hèn với giặc, ác với dân chính là Đảng cộng sản” mà tổ chức khủng bố Việt Tân đưa ra chắc chắn không thể lừa rối được nhân dân ta. Cho dù có lớn tiếng thế nào thì mọi người đều nhận biết sự thật lịch sử đó là Đảng ta luôn vì nước, vì dân, có Đảng nước ta mới đánh đuổi giặc ngoại xâm, dân ta mới được sống trong hòa bình, tự do, dân chủ và bình đẳng. Do đó nhân dân ta luôn tin và theo Đảng, cùng Đảng tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặng Ninh

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

http://hoicodo.com/729679/viet-tan-thoi-cai-tro-ngong-cuong-voi-nhung-ngon-tu-bat-man/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét