Vì sao vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” vẫn bị lợi dụng để chống phá Việt Nam

Vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” không còn là vấn đề quá mới mẻ nhưng nó luôn có sức “hấp dẫn” với các nhà rân chủ ở trong và ngoài nước, vì hiện nay, Mỹ và các nước phương Tây vẫn tuyệt đối “trung thành” với chính sách dùng vấn đề “nhân quyền” làm cơ sở để đàm phán các thỏa thuận trong tổng thế các mối quan hệ song phương, nhất là với các nước XHCN, trong đó có Việt Nam.

Mặc dù không thể phủ nhận, nhưng nhìn vào quá trình 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề nhân quyền đã ngày càng được quan tâm và cải thiện rõ rệt trên mọi lĩnh vực của đời sống. Thế nhưng, với ý thức hệ thù địch, các nhà rận chủ và các thế lực chống phá luôn tìm mọi lý do để phủ nhận những thành tựu đã đạt được ở Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực tự do, dân chủ, nhân quyền.

Hình ảnh minh họa

Sở dĩ các đối tượng này vẫn ca cẩm bài ca cũ rích nhằm vu vạ Việt Nam vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền” không chỉ tác động tuyên truyền phá hoại tư tưởng nhân dân mà thông qua đó, các đối tượng còn muốn truyền bá những tư tưởng, văn hóa dân chủ một cách kệch cỡm để tìm cách len lỏi dần tiến tới phá vỡ được nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đang tồn tại ở Việt Nam.

Đây là ý đồ cực kỳ thâm độc hướng tới làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng cho rằng, một khi các học thuyết, các giá trị của hệ tư tưởng tư sản về dân chủ, cũng như các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của giai cấp tư sản được lan truyền và hiện diện hợp pháp trong đời sống xã hội Việt Nam thì đây sẽ là điều kiện tốt để làm thay đổi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta bằng nền dân chủ tư sản.

Để thực hiện mưu đồ đen tối đó, chúng đã tán phát hàng loạt các thông tin, xấu độc trên mạng xã hội. Từ đó, những phần tử cơ hội, đám báo lá cải được đà “té nước theo mưa”, phụ họa cổ súy xuyên tạc, vu cáo Việt Nam với kiểu lập luận cũ rích, rằng: “Chế độ Việt Nam là chế độ độc tài, toàn trị”; Nhà nước “Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng các quyền con người”, nhất là quyền tự do ngôn luận, báo chí, tự do in-tơ-nét,… là quyền “vốn có” của tất cả mọi người”. Qua đó, họ “kêu gọi” Việt Nam thả hết các “tù nhân lương tâm”, “lên án” cơ quan chức năng bắt người vô lối, sai quy định.

Những luận điệu xuyên tạc như vậy sẽ là cơ sở để chúng bẻ lái, phản biện xã hội cổ vũ cho các cá nhân, tổ chức tiếp tục những hành động trái pháp luật, phá hoại an ninh quốc gia, gây rối trật tự công cộng, vu cáo sự lãnh đạo của Đảng ta là “chế độ độc tài, đảng trị”, “phi nhân quyền”. Thứ hai, ở nước ngoài, chúng cổ vũ cộng đồng người Việt, nhất là những kẻ phản bội Tổ quốc, hận thù với cách mạng, phá hoại chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước ta.

Mặc dù đây không phải là chiêu trò mới, tuy nhiên với thủ đoạn tuyên truyền kiểu “mưa dầm thấm lâu” của chúng, nếu chúng ta không đề cao cảnh giác có thể sẽ bị những thông tin xấu độc tác động tới tư tưởng, dẫn tới những nhận định sai lầm theo lối dẫn dắt tiêu cực của các đối tượng xấu.

Mã Phi Long

Nguồn: Bản tin Dân chủ

http://hoicodo.com/723036/vi-sao-van-de-dan-chu-nhan-quyen-van-bi-loi-dung-de-chong-pha-viet-nam/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét