Đừng “múa rìu qua mắt thợ” mà dạy đời chuyện giữ nước

Trên một số trang mạng xã hội do các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang lan truyền những thông tin hết sức độc, hại, phi lý bên lề Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, một số kẻ đang cố tình “lên mặt dạy đời” Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về việc bảo vệ Tổ quốc.

Cách mạng tháng Tám thành công ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, Nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẵn sàng hi sinh xương máu để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Giọng điệu của những kẻ hững kẻ “rước voi giày mả tổ”

Việc thực hiện chủ nghĩa bành trướng trên biển Đông, Trung Quốc đã xâm phạm đến quyền và lợi ích của nhiều quốc gia khác. Đối với những căng thẳng leo thang do trên khu vực biển Đông, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn kiên quyết đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Dù không ngại khó khăn, gian khổ, thậm chí là hi sinh xương máu, nhưng hơn ai hết, Việt Nam là quốc gia hiểu rõ nhất sự đau thương do chiến tranh gây ra. Chình vì vậy, Đảng, Nhà nước ta luôn luôn lựa chọn con đường giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trong bối cảnh Đại hội XIII của Đảng đang diễn ra, những tiếng nói lạc lõng của các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị tiếp tục được vang lên. Vẫn với giọng điệu xuyên tạc, những thông tin, luận điệu, quan điểm được các đối tượng tung ra thể hiện rõ tính chất xấu, độc, hại, cần phải kiên quyết đấu tranh, loại trừ.

Lợi dụng những căng thẳng trên biển Đông và lòng yêu nước của quần chúng nhân dân, các đối tượng xấu đã tô vẽ, hướng lái thông tin một cách tiêu cực; quy chụp, vu khống một cách trắng trợn quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; kích động tư tưởng hoài nghi, mâu thuẫn với Đảng, chống đối đất nước.

Những luận điệu đầy hằn học, chống phá được các đối tượng tung ra có thể kể đến như: “Đảng sử dụng lực lượng Công an sẵn sàng chĩa súng bắn vào dân để bảo vệ an ninh cho cái gọi là ‘Đại Hội Đảng’ nhưng không bảo vệ chủ quyền đất nước”, “nhà cầm quyền CSVN quá nhu nhược. Cán bộ lãnh đạo thì lo tranh giành ghế để củng cố quyền lực ngõ hầu trục lợi. Quân đội Việt Nam thì quá hèn, chỉ lo làm kinh tế để làm giàu mà không hề quan tâm đến bờ cõi của Việt Nam đang bị xâm chiếm”…

Cần phải nói rõ, những kẻ đang rêu rao các luận điệu chống phá như trên chỉ là những chiếc “thùng rỗng kêu to”, thậm chí là những kẻ từng quay lưng về phía Tổ quốc. Núp dưới vỏ bọc “yêu nước”, dưới danh nghĩa “bảo vệ Tổ quốc”, các đối tượng này đang cố tình kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Thực tế, nếu có chiến tranh xảy ra thì những “anh hùng bàn phím” và các “nhà dân chủ mạng” sẽ chẳng phải là những người cầm súng ra chiến tuyến. Những kẻ này chỉ tìm mọi cách để tạo ra sự bất ổn tại Việt Nam, từ đó tạo ra kẽ hở để chống phá đất nước, tranh giành quyền lực, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.

Dạy Đảng, Nhà nước và Nhân dan Việt Nam về cách bảo vệ Tổ quốc: Hành động múa rìu qua mắt thợ!

Quan điểm xuyên suốt và nhất quán của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Về mặt phương châm, Đảng, Nhà nước ta xác định bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi “nước chưa nguy” trên cơ sở xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị đất nước. Tiếp tục thúc đẩy giải quyết các vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Củng cố đường biên giới hoà bình, an ninh, hợp tác và phát triển; giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không bao giờ run sợ trước các hành động phi pháp, phi lý, chống phá của bất kỳ thế lực nào. Việt Nam không ngại khó khăn, gian khổ, thậm chí là sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tuy nhiên, chúng ta cũng không phải là những kẻ hiếu chiến, vì hơn ai hết, dân tộc Việt Nam hiểu quá rõ những nỗi đau và vết thương mà chiến tranh gây ra. Yêu nước không có nghĩa là kích động gây chiến tranh. Yêu nước chân chính là tăng cường, củng cố sức mạnh của đất nước để sẵn sàng đối diện với mọi hoạt động chống phá từ bất kỳ thế lực nào.

Bảo An

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.

 


Nguồn: Cánh cò

http://hoicodo.com/729949/dung-mua-riu-qua-mat-tho-ma-day-doi-chuyen-giu-nuoc/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét