Tư duy thiển cận của những kẻ núp bóng “dân chủ”

Hội anh em dân chủ là một tổ chức chống đối núp bóng hoạt động đấu tranh vì “dân chủ, nhân quyền” nhưng thực chất là tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước. Nhiều thành viên cốt cán của tổ chức này đã bị kết án. Tuy nhiên, dưới sự trợ sức của một số thế lực thù địch, tổ chức phản động, “Hội anh em dân chủ” vẫn “chứng nào tật nấy”, tiếp tục tiến hành nhiều hoạt động chống phá, xâm phạm đến an ninh quốc gia của Việt Nam.

Chân dung Nguyễn Văn Đài, thành viên cộm cán của “Hội Anh em Dân chủ”

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 02/02 tại Hà Nội. Chính vì vậy, các thế lực xấu, cơ hội chính trị, phản động, chống đối cũng đang đẩy mạnh việc tiến hành các hoạt động chống phá đất nước, tấn công Đại hội XIII, bôi nhọ tình hình chính trị trong nước. Gần đây, trước sự kiện Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố, bạo loạn, bảo vệ an ninh trật tự tại Đại hội XIII, nhiều kẻ cơ hội, trong đó có “Hội anh em dân chủ”, đã tiến hành nhiều hoạt động xuyên tạc, hướng lái, bóp méo thông tin để gây nhiễu dư luận.

Luận điệu xuyên tạc được các đối tượng đưa ra nhằm gây nhiễu loạn thông tin

Những kẻ đi ngược lại lợi ích của đất nước

Trên một số trang truyền thông của mình, “Hội anh em dân chủ” đang rêu rao luận điệu hết sức phản động, đầy tính xuyên tạc, sai trái khi cho rằng “bảo vệ Đảng là chống lại nhân dân”. Chỉ cần nhìn vào tiêu đề bài viết, chúng ta đã có thể thấy rõ bản chất phi lý, phi khoa học, cùng sự thù hằn với chế độ, với Đảng của các đối tượng.

Vẫn là những luận điệu cũ rích, “Hội anh em dân chủ” tiếp tục cổ súy chế độ đa nguyên, đa đảng và coi đây là hình mẫu lý tưởng của nền dân chủ. Đi liền với đó, các đối tượng lộng ngôn, tung ra những luận điệu lập lờ, mơ hồ như “Ở các quốc gia tự do, dân chủ thì an ninh của các đảng phái chính trị không phải là an ninh quốc gia cần bảo vệ”, “Các đảng chính trị ở các nước dân chủ được Nhân dân và các cử tri ủng hộ và bảo vệ.” hay “Đại hội của các đảng, bao gồm cả đảng cầm quyền ở các nước dân chủ không bao giờ cần đến sự bảo vệ của quân đội và công an”. Thông qua những nhận định phiến diện, chủ quan, cá nhân, phi khoa học của mình, các đối tượng vu khống Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền; xuyên tạc Đảng cộng sản đang sử dụng ngân sách vào những lý do không chính đáng; cho rằng Đảng đang “sợ hãi” trước nhân dân nên phải huy động lực lượng vũ trang bảo vệ mình. Từ đây, các đối tượng kích động tư tưởng chống đối, bất tuân trong quần chúng nhân dân.

Rõ ràng, những luận điệu, thông tin được đưa ra là sai trái. Cùng với đó, những so sánh, đối chiếu, dẫn chứng, ví dụ được nhưng kẻ này đưa ra cũng không chính xác, không phù hợp với tình hình chính trị và thực tiễn đời sống xã hội tại Việt Nam. Với kiểu lập luận “lập lờ đánh lận con đen”, “dây cà ra dây muống”, những kẻ này đang cố tình reo rắc những quan điểm sai lệch, hình thành những luồng tư tưởng, nhận thức lệch lạc, phiến diện trong quần chúng nhân dân.

Đại hội Đảng là đại hội của nhân dân

Thực tế lịch sử đã xây dựng một thể chế chính trị rất đặc thù tại Việt Nam. Theo đó, Đảng cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đây là sự lựa chọn của lịch sử, là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản.

Đảng – Nhà nước – Nhân dân là những thành tố trụ cột cấu thành nên đất nước Việt Nam. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là mối quan hệ đặc biệt, thiếu bất kỳ yếu tố nào cũng khiến cho tình hình an ninh, chính trị của đất nước bị biến động, thay đổi.

Tại nhiều quốc gia khác, đảng là tổ chức để bảo vệ cho lợi ích của những nhóm người riêng biệt trong xã hội. Chính vì vậy, việc xuất hiện đa đảng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Chính vì vậy, Đảng cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội; lợi ích của Đảng gắn chặt với lợi ích của toàn dân tộc; vận mệnh của Đảng gắn chặt với vận mệnh của dân tộc.

Đại hội Đảng của ta không chỉ đơn thuần là việc đại hội của một Đảng mà nó còn là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển trong giai đoạn cách mạng tiếp theo của đất nước. Đại hội là dịp Đảng kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo đất nước trong giai đoạn vừa qua, đồng thời cũng là thời điểm để xây dựng, đưa ra định hướng lãnh đạo đất nước trong giai đoạn sắp tới. Vì vậy, việc bảo vệ an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Diễn tập bảo vệ an ninh, trật tự là để chủ động trong việc ứng phó với các tình tiết phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, bảo vệ thành công Đại hội Đảng, góp phần giữ vững bình yên của cuộc sống.

Bảo An

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.


Nguồn: Cánh cò

http://hoicodo.com/725753/tu-duy-thien-can-cua-nhung-ke-nup-bong-dan-chu/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét